biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Informacje

2017-11-08 08:12

Talony na Boże Narodzenie 2017

Na podstawie wniosku złożonego przez Zakładowe Organizacje Związkowe w dniu 7 listopada odbyły się negocjacje z Zarządem Spółdzielni w sprawie wypłaty talonów świątecznych dla Pracowników Spółdzielni. Poniżej publikujemy treść uzgodnionego regulaminu w tej sprawie:   § 1 1. Talony przysługują wszystkim pracownikom Spółdzielni zatrudnionym w dniu 27 listopada 2017 roku. 2. Talony nie przysługują byłym pracownikom Spółdzielni. § 2 1. Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi: - 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1000,00 zł brutto (kryterium I) , - 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1000,01 zł do 2000,00 zł brutto (kryterium II), - 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2000,01 zł do 3000,00 brutto (kryterium III), - 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 3000,01 zł do 4000,00 zł brutto (kryterium IV), - 450 zł...
2017-08-28 21:15

Zebranie Komisji Zakładowej - 28.08.2017 r.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. odbyło się Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Komisja obradowała w obecności członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej, oraz przy udziale dwóch delegatów na Walne Zebranie Regionu Płockiego NSZZ Solidarność.      Głównymi celami spotkania były wybór nowego zastępcy przewodniczącego KZ po zmarłej Halinie Pankowskiej, oraz nowego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.  Zgodnie z procedurami zawartymi w art. 50 i 51 statutu NSZZ Solidarność, w tajnym głosowaniu na funkcję zastępcy i skarbnika KZ wybrana została koleżanka Jolanta Urbańska. Pani Jola ma 45 lat. Jest mężatką, ma dwójkę dzieci.  Pracę w Spółdzielni rozpoczęła jako pracownik młodociany 4 stycznia1988 r.  Od sierpnia 1990 r. jako młodszy sprzedawca pracowała w sklepie SDH. W latach 2001 - 2006 pracowała na stanowisku sprzedawcy w sklepie nr.116. Od grudnia 2006 pełniła funkcję z-ca kierownika sklepie 99. Po likwidacji tego sklepu , od sierpnia 2009 r....
2017-01-30 16:32

Oświadczenia o dochodach a 500+

Na wniosek naszej organizacji związkowej Prezes Zarządu Pan Krzysztof Chojnacki podjął decyzję, że świadczenie 500+ nie będzie wliczane do dochodu pracowników którzy je otrzymują w ramach programu rządowego. Oznacza to, że świadczenia tego nie trzeba ujawniać w oświadczeniach o dochodach składanych w Dziale Samorządu i Kadr. Osoby, które złożyły wyżej wymienione oświadczenia wcześniej i zawarły w nich 500+ informujemy, że nie będzie ono brane do ustalania kryteriów świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (talonów, zapomóg, kolonii, wycieczek i innych). Osoby, które nie zdążyły złożyć jeszcze oświadczenia o dochodach za poprzedni rok nie są zobowiązane ujawniać dochodu z tego tytułu w oświadczeniach. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 604-191-602. PW.
2017-01-13 16:55

Porozumienie w sprawie rekompensat z tytułu likwidacji ochrony w sklepach.

Płock dn. 13.01.2017r.   Notatka ze spotkania z Organizacjami Związkowymi w dniu 13.01.2017r. w sprawie regulacji wynagrodzeń związanych ze „zdjęciem” ochrony fizycznej w sklepach   W spotkaniu udział wzięli: Marianna Machała Piotr Waśniewski Lucyna Jędrzejewicz Agnieszka Kamińska Marcin Solka Krzysztof Chojnacki W trakcie spotkania dokonano następujących uzgodnień: Zarząd wycofał się z propozycji wprowadzenia odpowiedzialności za mienie powierzone pozostawiając dotychczasowe uregulowanie w postaci wspólnej odpowiedzialności materialnej. „Premia” za brak ochrony zostanie zamieniona na wzrost płacy zasadniczej w następujących wysokościach sprzedawca – 100 zł. brutto z-ca kierownika - 135 zł. brutto kierownik - 170 zł. brutto   i będzie dotyczyć to wszystkich sklepów. Powiększona płaca zasadnicza o w/w kwoty będzie obowiązywała pracowników w okresie braku ochrony w sklepie.   Wprowadzona...
2016-11-20 18:48

Talony na Boże Narodzenie 2016

        W ostatnich dniach związki zawodowe osiągnęły porozumienie z Zarządem Spółdzielni w sprawie wypłaty talonów świątecznych dla Pracowników Spółdzielni.         Talony wypłacone zostaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stąd też wartość wypłaconych talonów będzie zróżnicowana i uzależniona wyłącznie od dochodu w rodzinie (wymogi ustawy o funduszu socjalnym).     Talony przysługują wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni w Spółdzielni na dzień wypłaty to jest 28 listopada 2016 roku. Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi: - 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 925,00 zł brutto (kryterium I) , - 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 925,01 zł do 1.850 zł brutto (kryterium II), - 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.850,01 zł do 2.775,00...
2016-06-08 09:11

Jest porozumienie płacowe

 Porozumienie         Z negocjacji płacowych zawarte między  - Zarządem Społem PSS Zgoda w Płocku a  - Zarządem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Społem PSS Zgoda w Płocku oraz  - Komisją Zakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Społem PSS Zgoda w Płocku, zwanymi dalej „stronami”.   Na sesji negocjacyjnej w dniu 6 czerwca 2016 roku strony osiągnęły porozumienie końcowe w kwestii podwyżek płac w sklepach Spółdzielni.   1. Uzgodniona została łączna, bazowa kwota podwyżek płac, której wartość brutto, wraz ze składkami pracodawcy, nie może przekroczyć 850 tys. zł w skali roku.   2. Podwyżka wynosi 160 zł brutto na pracownika. Kwota ta wejdzie do płacy zasadniczej.   3. Podwyżką obejmie wszystkich pracowników sklepów Spółdzielni.   4. Uzgodniono, że regulacje wynagrodzeń dokonane dla niektórych pracowników detalu w br. nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu...
2016-03-12 10:13

Talony Wielkanocne 2016

 Na podstawie wniosku przedłożonego przez Zakładowe Organizacje Związkowe, Zarząd Spółdzielni postanawia przyznać pomoc finansową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie talonów. Talony zostaną wypłacone wszystkim pracownikom Spółdzielni zatrudnionym w dniu ich wypłaty to jest 15 marca 2016 roku. Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi: - 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 925,00 zł brutto (kryterium I) , - 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 925,01 zł do 1.850 zł brutto (kryterium II), - 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.850,01 zł do 2.775,00 brutto (kryterium III), - 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2.775,01 zł do 3.700,00 zł brutto (kryterium IV), - 450 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny przekracza 3.700,00zł brutto (kryterium V). Zakwalifikowanie do kryterium...
2015-12-21 15:42

Talony Boże Narodzenie 2015

W dniu 13 listopada na wniosek NSZZ SOLIDARNOŚĆ i OPZZ osiągnięto porozumienie z Zarządem Spółdzielni w sprawie wypłaty talonów świątecznych dla Pracowników Spółdzielni. Talony wypłacone zostaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stąd też wartość wypłaconych talonów będzie zróżnicowana i uzależniona wyłącznie od dochodu w rodzinie (wymogi ustawy o funduszu socjalnym).    Talony przysługują wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni w Spółdzielni na dzień wypłaty to jest 27 listopada 2015 roku.   Wartość talonów w czterech pierwszych kategoriach jest wyższa niż na Wielkanoc ubiegłego roku i wynosi:   - 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 840 zł brutto (kryterium I),   - 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 840,01 zł do 1.680 zł brutto (kryterium II),   - 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.680,01 zł do 2.520,00 brutto...
2015-03-01 22:13

Ubezpieczenie Grupowe

Wiodącym tematem najbliższego zebrania Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność będzie ubezpieczenie grupowe w PZU. A ściślej mówiąc stale rosnąca składka na to ubezpieczenie. Nowa polisa grupowego ubezpieczenia przewiduje składki w wariancie I = 79,74 zł/ miesięcznie, w wariancie II = 88,30 zł miesięcznie, w wariancie III = 97,23 zł miesięcznie. W katalogu świadczeń pojawiły się nowe: 1.                          Z tytułu ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego. 2.                          Z tytułu ciężkiej choroby dziecka. Celowo nie wspominam o "karcie aptecznej”, ponieważ do dziś jej nie otrzymałem, niema również wiadomości na temat aptek, które ją realizują. Pracownicy Kadr współpracujący z PZU nie byli w stanie udzielić mi w tej kwestii...
2014-07-28 15:25

WYBORY ZWIĄZKOWE 2014.

    Kończy się sezon wyborczy, zarówno w NSZZ Solidarność jak i w Spółdzielni. W lutym tego roku podczas Zakładowego Zebrania Członków wybraliśmy nową Komisję Zakładową, Komisję Rewizyjną oraz naszych przedstawicieli na Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ Solidarność i do Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność.      29 maja w Szczyrku odbył się Kongres Sekcji, na którym wybrana została nowa Rada Sekcji Krajowej Handlu. Przewodniczącym Sekcji został ponownie pan Alfred Bujara (PSS Społem Tarnowskie Góry).     23 czerwca odbył się Kongres Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Powołano nową 11 osobową Radę Sekretariatu, oraz pięcioosobową Komisję Rewizyjną, w której będę miał zaszczyt pracować w kadencji 2014-2018.     Na funkcję przewodniczącego, zgodnie z oczekiwaniami wybrany został Alfred Bujara, człowiek który całe swoje życie poświęcił i podporządkował...

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602