biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Kobieta - ile w tym słowie - piękna, miłości i życia.
Niech los, co ma najlepszego, ściele Wam pod nogi.
Dużo zdrowia, pogody ducha, wiosennego nastroju, radości i uśmiechu w Dniu Kobiet wszystkim Koleżnkom ze Spolem PSS Zgoda w Płocku życzą chłopcy z "Solidarności".

8 marca 2019.
 

12 listopada wolny dla handlu.


Po interwencji Solidarności Senat przyjął poprawkę do ustawy o święcie 
narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dzięki niej dniem wolnym od pracy 12 
listopada będą się mogli cieszyć również pracownicy handlu.
  Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której parlament ustanawia dzień 
wolny po to, aby Polki i Polacy mogli świętować 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości, a jednocześnie wyklucza z tego wspólnego świętowania 
ponad milion pracowników handlu. Bardzo dziękuję Paniom i Panom 
Senatorom którzy głosowali za tą poprawką, za tę mądrą decyzję – 
powiedział Alfred Bujara, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.

Zgodnie z treścią poprawki przyjętej przez Senat, 12 listopada 2018 r. 
będą obowiązywały zasady dotyczące ograniczenia handlu analogiczne do 
obowiązujących w niedzielę i inne dni świąteczne. Pierwotny projekt 
przyjęty w ekspresowym tempie przez Sejm zawierał zapis, zgodnie z 
którym dzień wolny od pracy 12 listopada nie miałby dotyczyć pracowników 
handlu.

W środę 24 października o zmianę krzywdzących dla pracowników handlu 
zapisów zaapelowała  do Senatu Komisja Krajowa NSZZ Solidarność. Podobne 
stanowisko w dniu 26 października przyjął Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ 
Solidarność. Naszym zdaniem  wyłączenia z ustawy wprowadzającej dzień 
wolny 12 listopada powinny dotyczyć jedynie tych pracowników, których 
praca w tym dniu jest absolutnie niezbędna ze względu na bezpieczeństwo 
publiczne oraz konieczność zaspokojenia podstawowych potrzeb 
społeczeństwa. Nie ma natomiast żadnych istotnych powodów, aby dnia 
wolnego od pracy pozbawiać pracowników handlu, powiedział A.Bujara

Po przyjęciu przez Senat, ustawa  o święcie narodowym z okazji 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej wróci do 
Sejmu. Prezydent zapowiedział, że podpisze poprawioną ustawę 

w dniu 7 listopada.

Wspólny Komunikat z Rokowań.

 

We wniosku z dnia 4 września w sprawie wypłaty dodatkowej premii za sierpień 2018 Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność i NSZZ Pracowników Społem PSS Zgoda zwróciły się do Zarządu Spółdzielni o wznowienie negocjacji płacowych w firmie.

W dniu 20 września Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przedstawiła spójną propozycję zmian systemu wynagrodzeń, obejmującą wszystkich pracowników spółdzielni, w formie 15 punktowego aneksu do porozumienia z dnia 10 stycznia 2018 r.,

26 i 28 września odbyły się dwie pierwsze tury negocjacji z Zarządem Spółdzielni nad propozycjami złożonymi przez związek. Negocjacje przebiegają w spokojnej i rzeczowej atmosferze, według zasad określonych w „Regulaminie Rokowań” z 3 czerwca 2016 r.

Większość kwestii została już uzgodniona i znalazła odzwierciedlenie w „Protokóle Uzgodnień” przyjętym przez strony w dniu 04.10.2018 r.

Najistotniejsze z nich to:

 

  • Od października dla pracowników zatrudnionych w sklepach Spółdzielni na stanowiskach sprzedawców zostanie ustalona nowa płaca zasadnicza, na wniosek kierowników sklepów w obecności stron ZUSP. Pula środków przeznaczona na regulację wynagrodzeń wynosi 200 zł na osobę.

  • Od 1 września przestają obowiązywać zapisy określone w punktach 1-3 porozumienia z dnia 13.01.2017 W sprawie regulacji wynagrodzeń związanych ze zdjęciem ochrony fizycznej i poziomie normatywnego zatrudnienia w sklepach spółdzielni. Kwoty za ochronę zostają na stałe włączone do płac zasadniczych.

  • Ustalono, że płaca zasadnicza pracowników zatrudnionych na stanowiskach sprzedawców oraz piekarzy nie może być niższa niż 2400 zł.

  • W Piekarni 10 dotychczasowa premia od wydajności w kwocie 500 zł (średnia z 12 miesięcy) zostanie włączona do płacy zasadniczej, a pula środków na premie, będąca w dyspozycji kierownika zakładu, wzrośnie przy dynamice sprzedaży do 100% do kwoty 10 tyś zł, a przy dynamice powyżej 100% do 16 tyś zł.

  • Dla pracowników Administracji i Grupy remontowej wprowadzona zostaje nowa premia, w dyspozycji Kierowników działów w puli do 200 zł na osobę.

  • Dla Kierowników sklepów, Piekarni i ich Zastępców uzgodnione zostały nowe tabele wydajności.

  • Strony ustaliły, że w odniesieniu do premii od dynamiki sprzedaży utrzymana zostanie klauzula o wstrzymaniu jej wypłaty w części lub w całości w przypadku uzyskania przez Spółdzielnię, przez 3 kolejne miesiące negatywnego wyniku finansowego na całokształcie działalności firmy. Dotyczy to również premii dla Piekarni 10, Administracji i Grupy remontowej.

  • Ponieważ większość zmian wejdzie w życie w październiku, za miesiąc wrzesień zostanie naliczona DODATKOWA PREMIA w wysokości 200 zł na pracownika.

Do uzgodnienia pozostają indywidualne płace zasadnicze w detalu, poziom progów premiowych ujęty w „Protokóle rozbieżności”, nowa Tabela Wartościowania Stanowisk, poziom zadań premiowych od dynamiki sprzedaży na rok 2019.

 

Komunikat uzgodniony przez Strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy na podstawie § 6 Regulaminu Rokowań.

 

Płock, 04.10.2018 r.

 

Wydarzenia

Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich Zakopane 21-23 września 2018

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"  zorganizowała w Zakopanem X Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich na Wielkiej Krokwi pod honorowym patronatem Izabeli i Adama Małyszów. W imprezie wzięło udział 10 pracowników Zgody i czworo emerytów. Łącznie z Płocka wyjechały dwa autokary. Puchar Solidarności w Skokach Narciarskich odbył się po raz pierwszy w 2007 r. i zyskał sobie przychylność zarówno wśród zawodników i trenerów, jak i kibiców. Co roku we wrześniu także członkowie "Solidarności" spotykali się w Zakopanem, by podziwiać...

Informacje

2018-09-05 14:15

Dodatkowa premia za sierpień tylko dla Detalu.

W dniu 4 września na wniosek związków zawodowych, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wypłaceniu dodatkowej, jednorazowej premii dla Pracowników sklepów w wysokości 300 zł brutto. Premia ta na fiszce z wypłatą będzie widoczna jako premia uznaniowa. Jednocześnie strony Układu Zbiorowego zadeklarowały gotowość podjęcia negocjacji w sprawie zmian w treści porozumienia z 10 stycznia 2018 r. dotyczącego wprowadzenia premii od dynamiki sprzedaży. Projektowane zmiany obejmą również pracowników Piekarni 10, administracji i Grupy remontowej. Wielowariantowe propozycje w tym zakresie opracowuje...
2018-06-27 14:51

TRWA SEZON WYBORCZY W SOLIDARNOŚCI.

Od Lutego b.r. trwa sezon wyborczy w NSZZ Solidarność. Po wyborach w komisjach zakładowych, które odbywały się na początku tego roku, nadszedł czas na elekcję w strukturach regionalnych i branżowych związku.     W dniach 23-24 maja, w Zakopanem odbyły się wybory do władz Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność. Alfred Bujara został wybrany jej przewodniczącym na kolejną kadencję. W skład Rady Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność poza jej przewodniczącym Alfredem Bujarą weszli: Piotr Adamczyk, Sebastian Barański, Ewa Chełminiak, Grzegorz Cisoń , Alicja Forysiak, Kamil...
2018-02-12 01:23

IDZIEMY PO PODWYŻKI - MAMY POROZUMIENIE

W dniu 10 stycznia, Zarząd i Związki zawodowe osiągnęły porozumienie dotyczące wynagrodzeń w Spółdzielni.  Treść porozumienia została opublikowana na wewnętrznym portalu "INFO ZGODA". Zwracam się z prośbą do Kierowników sklepów aby wydrukowali treść porozumienia i udostępnili załogom swoich placówek! Pytania i wątpliwości w tej sprawie prosimy kierować pod nr tel: 604-191-602 lub na adres e-mail: incrudo@poczta.fm
2018-02-12 01:22

IDZIEMY PO PODWYŻKI I NIC NAS NIE ZATRZYMA

Sytuacja na rynku pracy w mijającym roku zmieniła się znacząco. Przez wiele lat warunki stawiali pracodawcy dociskając wynagrodzenia pracowników do niezbędnego minimum. Obecnie sytuacja odwróciła się, rekordowo niski poziom bezrobocia w Polsce, podsycany rosnącą koniunkturą i polityką społeczną Rządu (500+), spowodował, że obecnie mamy doczynienia z rynkiem PRACOWNIKA.     Zmiany na rynku pracy nie omijaja również naszej firmy. Przykładem jest wchłonięcie załogi zlikwidowanego latem tego roku sklepu 100 przez pozostałe sklepy naszej sieci, oraz poważne problemy przy...

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602
CIEKAWE STRONY DLA KOBIET

snobka

Kobieta.pl

Puella Nova

cokupić.pl