biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

ZAKŁADOWE ZEBRANIE NSZZ ''SOLIDARNOŚĆ'' Społem PSS Zgoda w Płocku

 

WYNIKI WYBORÓW 9 LUTY 2018 R.  ZDJĘCIA

 


    W dniu 09.02.2018 roku w sali konferencyjno-bankietowej Hotelu Tumskiego przy ul. Piekarskiej 9 odbyło się sprawozdawczo - wyborcze, Zakładowe Zebranie Członków NSZZ Solidarność.
        Obrady po godz. 17 rozpoczął Piotr Waśniewski, który powitał uczestników i zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczył prezes Społem PSS Zgoda pan Krzysztof Chojnacki, w otoczeniu pełnomocników spółdzielni, dyrektora handlowego pani Agnieszki Kamińskiej oraz głównej księgowej pani Joanny Lis.
    Sekretariat Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" reprezentował jego przewodniczący pan Alfred Bujara.
Obecna była również radna miasta Płocka, kandydatka w nadchodzących wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pani Wioletta Kulpa.
W spotkaniu, uczestniczył prezes Polskiej Grupy Supermarketów pan Michał Sadecki, oraz prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płocku pan Mirosław Kłobukowski, który przekazał zebranym pozdrowienia od prezydenta miasta Andrzeja Nowakowskiego.
Radę Nadzorczą spółdzielni reprezentowali przewodniczący pan Władysław Zbigniew Leśniowski i jego zastępca pan Henryk Łebkowski.
Przedstawiciele Zarządu Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność" to: przewodniczący pan Jerzy Obębski, jego zastępca Anrzej Burnat, który z ramienia Zarządu Regionu nadzorwał proces wyborczy. Obecny był również drugi zastępca Stanisław Szkopek.
W gronie zaproszonych gości znalazła się przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Społem PSS Zgoda pani Marianna Machała.
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda przesłał zebranym list z pozdrowieniami, który odczytała Ewa Kacner.

Prowadzący na wstępie, przeprowadził głosowanie nad projektem porządku i regulaminu obrad oraz nad powołaniem przewodniczącego zebrania w osobie pana Władysława Zbigniewa Leśniowskiego, który procedował dalszą część spotkania.
W sklad prezydium Zakładowego Zebrania Członków weszli pani Jolanta Urbańska oraz pana Dariusz Lis.
Na protokolantów powołane zostały panie Bogumiła Boguka i Laura Ksybek.
Po wysłuchaniu sprawozdań ustępujących Komisji Zakładowej i Rewizyjnej, rozpoczął się trzy godzinny maraton wyborczy. Zadaniem uczestników spotkania było powołanie przewodniczącego oraz członków nowej komisji zakładowej, wybór Zakładowej Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli na Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ Solidarność a także jednego delegata na kongres Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność.
Za nim rozpoczęto głosowania Zakładowe Zebranie Członków przyjęło tak zwane uchwały około-wyborcze:
Ustalono liczbę członków nowej Komisji Zakładowej na 10 osób plus przewodniczący, liczbę członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej na 3 osoby, oraz 3 tury głosowań do wszystkich szczebli władz zakładowej organizacji związkowej.
Ponadto Zakładowe Zebranie Członków podtrzymało przynależność organizacji do Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.

Wybory przewodniczącego Komisji Zakładowej wyłoniły ponownie na to stanowisko Piotra Waśniewskiego, który na 158 wydanych kart do głosowania uzyskał 152 głosy.

Na 10 miejsc mandatowych do Komisji Zakładowej zgłosiło się 11 kandydatów. Tym samym wybór KZ następił już w I turze głosowania. Do nowej komisji weszło pierwszych dziesięciu kandydatów z publikowanej poniżej listy według uzyskanej ilości głosów:

1. Urbańska Jolanta - 129
2. Kacner Ewa - 128
3. Wójcik Ewa - 126
4. Ksybek Laura - 125
5. Szelągowska Iwona - 104
6. Ostrowska Wioletta - 95
7. Oliwkowski Jacek - 89
8. Lis Dariusz - 88
9. Jeznach Andrzej - 86
10. Liberek Marta - 80
11. Stawicki Paweł - 75

W skład Zakładowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Graczyk Urszula - 128
Bogucka Bogumiła - 120
Chabowska Iwona - 71

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ Solidarność zostali:

Waśniewski Piotr - 146
Kacner Ewa - 138
Wójcik Ewa - 130
Urbańska Jolanta - 125

Delegatem na Kongres Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność wybrano Piotra Waśniewskiego - 141.

W imieniu nowo wybranych władz związku w 2018 roku składam sereczne podziękowanie wszystkim uczestnikom piątkowego spotkania, dziękuję za poświęcony czas i wyrażone dla nas poparcie. Jestem przekonany, że uda nam się zbudować sprawny zespół, dbajacy o interesy Pracowników Zgody.
Szczególne Podziękowania kieruję dla Komisji Skrutacyjnej w składzie: Burnat Andrzej, Kołowrocka Lucyna, Lis Joanna, Ługowska Iwona, Maszenda Jerzy, Roszak Joanna, Sulkowska Grażyna.
Komisja ta przeprowadzała wybory władz i ustalała wyniki poszczególnych głosowań.

PW

Wydarzenia

Wolne niedziele - Prezydent podpisał Ustawę.

Wolne niedziele - Prezydent podpisał Ustawę.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ograniczającą handel w niedzielę. Nowe prawo będzie obowiązywać od marca 2018 roku. W tym roku sklepy będą zamknięte podczas 23 niedziel. Ustawa w sprawie zakazu handlu w niedziele zakłada, że od marca 2018 r. w każdym miesiącu sklepy będą czynne tylko przez dwie niedziele - pierwszą i ostatnią, w 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia. Od 1 stycznia 2020 roku w Polsce będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku - trzy...

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LUDZI PRACY NA JASNĄ GÓRĘ 16 – 17 WRZEŚNIA 2017 roku.

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LUDZI PRACY NA JASNĄ GÓRĘ 16 – 17 WRZEŚNIA 2017 roku.

Fotogaleria   W dniach 16-17 września 2017 roku na Jasnej Górze odbyła się XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Program Pielgrzymki obejmował między innymi Mszę Św w Sanktuarium w Niepokalanowie, udział w pikiecie przed biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie w proteście przeciwko zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce do 65 lat, postulowanym przez biurokratów Komisji Europejskiej. W Częstochowie uczestniczyliśmy  w Mszy Św na Szczycie, apelu Jasnogórskim oraz nocnej Drodze Krzyżowej na Wałach...

WYCIECZKA W BIESZCZADY 24-28 CZERWIEC 2017

WYCIECZKA W BIESZCZADY 24-28 CZERWIEC 2017

W dniach 24 - 26 czerwca 2017 pięćdziesięcio osobowa reprezentacja pracowników spółdzielni uczestniczyła w wycieczce w Bieszczady. Grupa zakwaterowana była w hotelu "Ewka", w Myczkowie koło Soliny. Program wycieczki obejmował między innymi rejs statkiem po Solinie, zwiedzanie elektrowni Solina, wejście na połoninę Wetlińską, podróż bieszczadzką kolejką leśną, Zwiedzanie Komańczy. Był też wieczorek integracyjny i bieszczadzki pstrąg. Niemal codziennie balowaliśmy w "Zakapiorku" w miejscowości Polańczyk Zdrój.  W opinii...

Zakładowe Zebranie Członków NSZZ SOLIDARNOŚĆ 18 luty 2017

Zakładowe Zebranie Członków NSZZ SOLIDARNOŚĆ 18 luty 2017

   W dniu 18 lutego, w Sali bankietowej „Hotelu Tumskiego” odbyło się coroczne sprawozdawcze zebranie Członków naszego związku. Wśród zaproszonych gościliśmy między innymi: Przewodniczącego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ SOLIDARNOŚĆ członka Komisji Krajowej Pana Alfreda Bujarę, Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego NSZZ Solidarność, członka Komisji Krajowej Pana Jerzego Obrębskiego, Prezesa Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców ZGODA w Płocku Pana Krzysztofa Chojnackiego wraz z Panią Dyrektor...

Walka o wolne niedziele przeniosła się na forum Sejmu.

W dniu 4 października w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej pan Alfred Bujara przewodniczący Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność, jako przedstawiciel wnioskodawców prezentował obywatelski projekt Ustawy "o ograniczeniu handlu w niedzielę". W ławach wnioskodawców towarzyszyli mu między innymi przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność pan Piotr Duda, wice prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Spożywców Społem pan Ryszard Jaśkowki. Obradom Sejmu, na galerii,  przysłuchiwała się...

Informacje

2018-02-12 01:23

IDZIEMY PO PODWYŻKI - MAMY POROZUMIENIE

W dniu 10 stycznia, Zarząd i Związki zawodowe osiągnęły porozumienie dotyczące wynagrodzeń w Spółdzielni.  Treść porozumienia została opublikowana na wewnętrznym portalu "INFO ZGODA". Zwracam się z prośbą do Kierowników sklepów aby wydrukowali treść porozumienia i udostępnili załogom swoich placówek! Pytania i wątpliwości w tej sprawie prosimy kierować pod nr tel: 604-191-602 lub na adres e-mail: incrudo@poczta.fm
2018-02-12 01:22

IDZIEMY PO PODWYŻKI I NIC NAS NIE ZATRZYMA

Sytuacja na rynku pracy w mijającym roku zmieniła się znacząco. Przez wiele lat warunki stawiali pracodawcy dociskając wynagrodzenia pracowników do niezbędnego minimum. Obecnie sytuacja odwróciła się, rekordowo niski poziom bezrobocia w Polsce, podsycany rosnącą koniunkturą i polityką społeczną Rządu (500+), spowodował, że obecnie mamy doczynienia z rynkiem PRACOWNIKA.     Zmiany na rynku pracy nie omijaja również naszej firmy. Przykładem jest wchłonięcie załogi zlikwidowanego latem tego roku sklepu 100 przez pozostałe sklepy naszej sieci, oraz poważne problemy przy...
2017-11-08 08:12

Talony na Boże Narodzenie 2017

Na podstawie wniosku złożonego przez Zakładowe Organizacje Związkowe w dniu 7 listopada odbyły się negocjacje z Zarządem Spółdzielni w sprawie wypłaty talonów świątecznych dla Pracowników Spółdzielni. Poniżej publikujemy treść uzgodnionego regulaminu w tej sprawie:   § 1 1. Talony przysługują wszystkim pracownikom Spółdzielni zatrudnionym w dniu 27 listopada 2017 roku. 2. Talony nie przysługują byłym pracownikom Spółdzielni. § 2 1. Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi: - 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza...
2017-08-28 21:15

Zebranie Komisji Zakładowej - 28.08.2017 r.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. odbyło się Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Komisja obradowała w obecności członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej, oraz przy udziale dwóch delegatów na Walne Zebranie Regionu Płockiego NSZZ Solidarność.      Głównymi celami spotkania były wybór nowego zastępcy przewodniczącego KZ po zmarłej Halinie Pankowskiej, oraz nowego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.  Zgodnie z procedurami zawartymi w art. 50 i 51 statutu NSZZ Solidarność, w tajnym głosowaniu na funkcję zastępcy i skarbnika KZ wybrana została koleżanka Jolanta...

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602