biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

TRWA SEZON WYBORCZY W SOLIDARNOŚCI - NOWA RADA W ZGODZIE.

    Od lutego b.r. trwa sezon wyborczy w NSZZ Solidarność. Po wyborach w komisjach zakładowych Solidarności, które odbywały się na początku tego roku, nadszedł czas na elekcję w strukturach branżowych i regionalnych związku.
    W dniach 23-24 maja, w Zakopanem odbyły się wybory do władz Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność. Alfred Bujara został wybrany jej przewodniczącym na kolejną kadencję. W skład Rady Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność poza jej przewodniczącym Alfredem Bujarą weszli: Piotr Adamczyk, Sebastian Barański, Ewa Chełminiak, Grzegorz Cisoń , Alicja Forysiak, Kamil Jachym, Wojciech Kasprzyk, Dariusz Paczuski, Justyna Przyłódzka, Paweł Skowron, Robert Szmagaj, Marcin Zieliński.
    W dniach 25-26 czerwca w Tarnowskich Górach, rodzinnym mieście Alfreda, odbędzie się Kongres Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność, gdzie wybrany zostanie przewodniczący sekretariatu, powołana zostanie Rada Krajowa i jej Komisja Rewizyjna.
    W dniu 4 czerwca, w Domu Technika w Płocku odbyło się Wane Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ Solidarność. W konferencji uczestniczyło pięcioro naszych przedstawicieli: Ewa Kacner, Jola Urbańska, Irena Rozbicka, Ewa Wójcik i ja. O stanowisko przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego ubiegał się jeden kandydat kolega Andrzej Burnat z Komunikacji Miejskiej, dotychczasowy zastępca ustępującego Jerzego Obrębskiego.
Burnat uzyskał 100 głosów na 102 delegatów uczestniczących w zebraniu. Powołano również 21 osobowy skład Zarządu Regionu Płockiego NSZZ Solidarność w osobach: Andrzej Blechert, Stefan Boczek, Leszek Brzeski, Wiesława Frydrychowska, Adam Gierczak, Jarosław Grzelecki, Honorata Hirschfeld, Arkadiusz Karaszewski, Henryk Kleczkowski, Jacek Kotarski, Łukasz Kryszczak, Elżbieta Lewandowicz, Kamil Marciszewski, Józef Mróz, Mariola Panek, Waldemar Pawłowski, Andrzej Rutkowski, Jerzy Słowikowski, Stanisław Szkopek, Krystyna Kotowska-Szymczak, Zdzisław Wysocki, oraz pięcio osobową Regionalną Komisję Rewizyjną, w której drugą kadencję zasiadać będzie nasza koleżanka Irena Rozbicka. Pozostali członkowie RKR to: Mariusz Smardzewski, Krzysztof Wiśniewski, Monika Dudkiewicz oraz Honoriusz Siarkowski, który został jej przewodniczącym.
    

    Kalendarz wyborczy ułożony jest tak, że co cztery lata, równolegle z wyborami do władz związku odbywa się wybór nowej Rady Nadzorczej w Społem PSS Zgoda w Płocku.
W piątek 15 czerwca podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Członkowie uczestniczący w obradach dokonali wyboru nowej Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022.
Na pięć miejsc mandatowych przypadających dla Członków Konsumentów startowało 14 kandydatów. W wyniku tajnego głosowania w skład rady wybrani zostali, w kolejności według otrzymanych głosów:

Władysław Zbigniew Leśniowski - 225
Małgorzata Bartnik - 212
Anna Siołek - 159
Irena Łukasiak - 145
Henryk Łebkowski - 114

Na cztery miejsca mandatowe przypadających dla Członków Pracowników startowało 10 kandydatów. W wyniku tajnego głosowania w skład rady wybrani zostali, w kolejności według otrzymanych głosów:

Piotr Waśniewski - 198
Jolanta Urbańska - 162
Bogumiła Bogucka - 147
Mariola Kalinowska - 123

    Jak wynika z protokołu Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia, której przewodniczył pan Dariusz Lis, oddano ogółem 335 głosów, głosów ważnych było 318, nieważnych 17.
    W imieniu nowo wybranej Rady Nadzorczej pragnę podziękować za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście. Wszystkim uczestnikom dziękuję za przybycie. Szczególne podziekowania kieruje do Pracowników i Członków Spółdzielni, którzy uczestniczyli w przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu Zgromadzenia.
    Gratulacje z okazji uzyskania absolutorium oraz podziękowania za wzorową organizację, kieruję do gospodarza zgromadzenia Pana Prezesa Krzysztofa Chojnackiego.

PW.
 

Wydarzenia

ZAKŁADOWE ZEBRANIE NSZZ ''SOLIDARNOŚĆ'' Społem PSS Zgoda w Płocku WYNIKI WYBORÓW 9 LUTY 2018 R.

Fotogaleria   W dniu 09.02.2018 roku w sali konferencyjno-bankietowej Hotelu Tumskiego przy ul. Piekarskiej 9 odbyło się sprawozdawczo - wyborcze, Zakładowe Zebranie Członków NSZZ Solidarność.         Obrady po godz. 17 rozpoczął Piotr Waśniewski, który powitał uczestników i zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczył prezes Społem PSS Zgoda pan Krzysztof Chojnacki, w otoczeniu pełnomocników spółdzielni, dyrektora handlowego pani Agnieszki Kamińskiej oraz głównej księgowej pani...

Wolne niedziele - Prezydent podpisał Ustawę.

Wolne niedziele - Prezydent podpisał Ustawę.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ograniczającą handel w niedzielę. Nowe prawo będzie obowiązywać od marca 2018 roku. W tym roku sklepy będą zamknięte podczas 23 niedziel. Ustawa w sprawie zakazu handlu w niedziele zakłada, że od marca 2018 r. w każdym miesiącu sklepy będą czynne tylko przez dwie niedziele - pierwszą i ostatnią, w 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia. Od 1 stycznia 2020 roku w Polsce będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku - trzy...

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LUDZI PRACY NA JASNĄ GÓRĘ 16 – 17 WRZEŚNIA 2017 roku.

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LUDZI PRACY NA JASNĄ GÓRĘ 16 – 17 WRZEŚNIA 2017 roku.

Fotogaleria   W dniach 16-17 września 2017 roku na Jasnej Górze odbyła się XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy. Program Pielgrzymki obejmował między innymi Mszę Św w Sanktuarium w Niepokalanowie, udział w pikiecie przed biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie w proteście przeciwko zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w Polsce do 65 lat, postulowanym przez biurokratów Komisji Europejskiej. W Częstochowie uczestniczyliśmy  w Mszy Św na Szczycie, apelu Jasnogórskim oraz nocnej Drodze Krzyżowej na Wałach...

WYCIECZKA W BIESZCZADY 24-28 CZERWIEC 2017

WYCIECZKA W BIESZCZADY 24-28 CZERWIEC 2017

W dniach 24 - 26 czerwca 2017 pięćdziesięcio osobowa reprezentacja pracowników spółdzielni uczestniczyła w wycieczce w Bieszczady. Grupa zakwaterowana była w hotelu "Ewka", w Myczkowie koło Soliny. Program wycieczki obejmował między innymi rejs statkiem po Solinie, zwiedzanie elektrowni Solina, wejście na połoninę Wetlińską, podróż bieszczadzką kolejką leśną, Zwiedzanie Komańczy. Był też wieczorek integracyjny i bieszczadzki pstrąg. Niemal codziennie balowaliśmy w "Zakapiorku" w miejscowości Polańczyk Zdrój.  W opinii...

Zakładowe Zebranie Członków NSZZ SOLIDARNOŚĆ 18 luty 2017

Zakładowe Zebranie Członków NSZZ SOLIDARNOŚĆ 18 luty 2017

   W dniu 18 lutego, w Sali bankietowej „Hotelu Tumskiego” odbyło się coroczne sprawozdawcze zebranie Członków naszego związku. Wśród zaproszonych gościliśmy między innymi: Przewodniczącego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ SOLIDARNOŚĆ członka Komisji Krajowej Pana Alfreda Bujarę, Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego NSZZ Solidarność, członka Komisji Krajowej Pana Jerzego Obrębskiego, Prezesa Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców ZGODA w Płocku Pana Krzysztofa Chojnackiego wraz z Panią Dyrektor...

Informacje

2018-02-12 01:23

IDZIEMY PO PODWYŻKI - MAMY POROZUMIENIE

W dniu 10 stycznia, Zarząd i Związki zawodowe osiągnęły porozumienie dotyczące wynagrodzeń w Spółdzielni.  Treść porozumienia została opublikowana na wewnętrznym portalu "INFO ZGODA". Zwracam się z prośbą do Kierowników sklepów aby wydrukowali treść porozumienia i udostępnili załogom swoich placówek! Pytania i wątpliwości w tej sprawie prosimy kierować pod nr tel: 604-191-602 lub na adres e-mail: incrudo@poczta.fm
2018-02-12 01:22

IDZIEMY PO PODWYŻKI I NIC NAS NIE ZATRZYMA

Sytuacja na rynku pracy w mijającym roku zmieniła się znacząco. Przez wiele lat warunki stawiali pracodawcy dociskając wynagrodzenia pracowników do niezbędnego minimum. Obecnie sytuacja odwróciła się, rekordowo niski poziom bezrobocia w Polsce, podsycany rosnącą koniunkturą i polityką społeczną Rządu (500+), spowodował, że obecnie mamy doczynienia z rynkiem PRACOWNIKA.     Zmiany na rynku pracy nie omijaja również naszej firmy. Przykładem jest wchłonięcie załogi zlikwidowanego latem tego roku sklepu 100 przez pozostałe sklepy naszej sieci, oraz poważne problemy przy...
2017-11-08 08:12

Talony na Boże Narodzenie 2017

Na podstawie wniosku złożonego przez Zakładowe Organizacje Związkowe w dniu 7 listopada odbyły się negocjacje z Zarządem Spółdzielni w sprawie wypłaty talonów świątecznych dla Pracowników Spółdzielni. Poniżej publikujemy treść uzgodnionego regulaminu w tej sprawie:   § 1 1. Talony przysługują wszystkim pracownikom Spółdzielni zatrudnionym w dniu 27 listopada 2017 roku. 2. Talony nie przysługują byłym pracownikom Spółdzielni. § 2 1. Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi: - 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza...
2017-08-28 21:15

Zebranie Komisji Zakładowej - 28.08.2017 r.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. odbyło się Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Komisja obradowała w obecności członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej, oraz przy udziale dwóch delegatów na Walne Zebranie Regionu Płockiego NSZZ Solidarność.      Głównymi celami spotkania były wybór nowego zastępcy przewodniczącego KZ po zmarłej Halinie Pankowskiej, oraz nowego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.  Zgodnie z procedurami zawartymi w art. 50 i 51 statutu NSZZ Solidarność, w tajnym głosowaniu na funkcję zastępcy i skarbnika KZ wybrana została koleżanka Jolanta...

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602