biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

WOMP bardziej dostępny.

2010-03-23 13:01

W nowej umownie z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy wprowadzone zostały zapisy gwarantujące dostęp do lekarza ogólnego najpóźniej w dniu następnym po zgłoszeniu w recepcji , oraz w ciągu siedmiu dni po zgłoszeniu do lekarza specjalisty. W sytuacjach, gdyby te terminy nie były przestrzegane prosimy o informacje do biura związku pod nr telefonu 604-191-602.

PW

 

 

Wyszukiwanie