biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

IDZIEMY PO PODWYŻKI I NIC NAS NIE ZATRZYMA

2018-02-12 01:22

Sytuacja na rynku pracy w mijającym roku zmieniła się znacząco. Przez wiele lat warunki stawiali pracodawcy dociskając wynagrodzenia pracowników do niezbędnego minimum. Obecnie sytuacja odwróciła się, rekordowo niski poziom bezrobocia w Polsce, podsycany rosnącą koniunkturą i polityką społeczną Rządu (500+), spowodował, że obecnie mamy doczynienia z rynkiem PRACOWNIKA.

    Zmiany na rynku pracy nie omijaja również naszej firmy. Przykładem jest wchłonięcie załogi zlikwidowanego latem tego roku sklepu 100 przez pozostałe sklepy naszej sieci, oraz poważne problemy przy skompletowaniu załogi na nowo otwarty sklep 45 przy ul. Armii Krajowej 10. 
    Problemy kadrowe dotykają również konkurencyjnych sieci handlowych. Fakt ten potwierdzają doniesienia płynące z mediów, a także wizyty w naszych sklepach przedstawicieli konkurencji, i próby przewerbowania naszych Koleżanek lepszymi warunkami płac.
    Zgodnie z informacjami przekazanymi na ostatniej WIGILII firmowej, która odbyła się 15 grudnia 2017 roku w "Hotelu Tumskim", rozpoczęliśmy pracę nad zmianami w Zakładowym Systemie Wynagrodzeń. Celem tych zmian jest oczywiście wzrost wynagrodzeń pracowników Spółdzielni.
    Zaraz po Swiętach Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przedstawi Zarządowi Spółdzielni propozycję zmian w Zakładowym Ukłądzie Zbiorowym Pracy, obowiązującym w naszej firmie. Mamy nadzieję, że uda się nam zakończyć negocjacje w połowie stycznia 2018 roku. 
    Na bieżąco będziemy informować załogę z przebiegu rokowań.

Wyszukiwanie