biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Jak liczyć nowe płace?

2010-12-27 13:58

 Od 1 stycznia zacznie funkcjonować nowy system płac. 

Proponowana "płaca zasadnicza" obliczona jest według następującego algorytmu :

Prowizja (obliczona ze średniej wartości za punkt z miesięcy styczeń-październik 2010) (-) prognozowana premia (przyjęta dla średniej wydajności z m-cy styczeń-październik 2010) (+) dodatek wynikający z kategorii zaszeregowania.

Oznacza to,że płaca zasadnicza jest jednym z elementów nowej płacy brutto. Nowe wynagrodzenie pracownika będzie się składać z następujących składników:

Płaca zasadnicza + premia + dodatek za pracę w niedzielę + dodatek nocny (dotyczy sklepów nocnych i piekarń) + (ewentualnie) premia kwartalna za rezygnację z ochrony w sklepie.

Poniżej przedstawiam przykłady konkretnych osób, ale z oczywistych względów nie mogę ujawnić danych personalnych:

 

Przykład 1

Wartość prowizji 12 zł za punkt.

Obrót miesięczny sklepu w 2011 jest taki sam jak w 2010.

Pracownica to sprzedawca i w prowizji miała 130 punktów oraz przepracowała jedną niedzielę w miesiącu.

STARY SYSTEM - prowizja 1560 zł + dodatek za niedzielę 81,20 zł (10,15 x 8 godz)= płaca brutto 1641,20 zł

NOWY SYSTEM - płaca zasadnicza 1520 zł + premia 270 zł + dodatek za niedzielę 85,84 zł (10,73 x 8)= płaca brutto 1875,84

RÓŻNICA = 234, 64 zł

W rzeczywistości osoba ta w styczniu 2010 zarobiła brutto 1511,20 zł, ponieważ gwarantowane 12 zł za punkt obowiązuje, na wniosek związku, od maja 2010 r. Zatem rzeczywista różnica w wynagrodzeniu wyniesie 364,64 zł.

 

Przykład 2  

Wartość prowizji 13,38 zł za punkt.

Obrót miesięczny sklepu w 2011 jest taki sam jak w 2010.

Pracownica to starszy sprzedawca i w prowizji miała 142 punkty oraz przepracowała trzy niedziele w miesiącu.

STARY SYSTEM - prowizja 1900,98 zł + dodatek za niedzielę 243,60 zł (10,15 x 24 godz)= płaca brutto 2144,58 zł

NOWY SYSTEM - płaca zasadnicza 1650 zł + premia 500 zł + dodatek za niedzielę 257,52 zł (10,73 x 24 godz)= płaca brutto 2407,52

RÓŻNICA = 262,94 zł

 

Przykład 3

Wartość prowizji 12 zł za punkt. Sklep nocny.

Obrót miesięczny sklepu w 2011 jest taki sam jak w 2010.

Pracownica to starszy sprzedawca i w prowizji miała 160 punktów oraz przepracowała dwie niedziele w miesiącu.

STARY SYSTEM - prowizja 1920 zł + dodatek za niedzielę 162,40 zł (10,15 x 16 godz) + dodatek nocny 64 zł + premia (kwartalna) za ochronę 300 zł = płaca brutto 2446,40 zł

NOWY SYSTEM - płaca zasadnicza 1860 zł + premia 400 zł + dodatek za niedzielę 171,68 zł (10,73 x 16) + dodatek nocny 64 zł + premia (kwartalna) za ochronę 300 = płaca brutto 2795,68

RÓŻNICA = 349,28 zł

 

 

Istotnym elementem nowego systemu jest premia. Zachowuje ona dotychczasowy, motywacyjny charakter wynagrodzenia. I jak widać na przykładach jest ona zróżnicowana i uzależniona od wydajności na pracownika w danej placówce. Z oczywistych względów nie mogę publikować tabeli premii, ale informacje tą lub inne dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać od Kierownika sklepu, w Dziale Kadr lub u mnie przez e-mail albo telefonicznie pod numerem 604-191-602.

Sądzę, że na podstawie przedstawionych przykładów każdy z Państwa będzie mógł sobie wyliczyć nową płacę. Oczywiście wynagrodzenie należy porównywać miesiąc do miesiąca według zasady: styczeń 2010 - styczeń 2011, luty 2010 - luty 2011, itd.

W ostatnich dniach grudnia każdy pracownik otrzyma od Zarządu za pośrednictwem Działu Kadr propozycję nowej "płacy zasadniczej", za tak zwanym "porozumieniem stron". Pracownik nie musi się zgadzać od razu na nowe warunki, wówczas otrzyma wypowiedzenie warunków płacy i w ciągu 7 dni może je zaskarżyć do Sądu Pracy w Płocku, lub w ciągu połowy okresu wypowiedzenia może nowe warunki przyjąć, ale ma czas na zastanowienie, konsultację i ewentualna korektę. Takie pouczenie powinno znajdować się na wypowiedzeniu.

Proszę również pamiętać, że w "umowie dotyczącej wdrożenia nowego systemu wynagrodzeń w Społem PSS Zgoda w Płocku", zawartej między Zarządem a Związkami Zawodowymi znajduje się klauzula - cytuję: "W indywidualnych przypadkach dopuszcza się możliwość korekty stanowiska i płacy zasadniczej na wniosek zainteresowanego lub bezpośredniego przełożonego w uzgodnieniu z Zakładowymi organizacjami związkowymi. Po pierwszym kwartale roku 2011 strony ZUSP dokonają przeglądu i oceny funkcjonowania nowego systemu wynagrodzeń." Dlatego bardzo proszę, szczególnie w tym okresie, o kierowanie do związku wszelkiego typu uwag i wątpliwości w tej kwestii. 

PW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie