biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Komentarz do Zarządzenia nr 4.

2013-07-23 07:38

Sporo pytań wzbudziło opublikowane wczoraj na "info" Zarządzenie wewnętrzne Prezesa  Spółdzielni w sprawie trybu działania Komisji d/s analizy niedoborów. Sformuowania typu "kierowania do organów ścigania spraw dotyczących niedoborów" wzbudziły emocje. Pragnę uspokoić, otóż nowe zarządzenie jest niemal wierną kopią zarządzenia wydanego jeszcze przez panią Cicherską w lutym 2004 roku. Zapisy te nie są więc niczym nowym i obowiązują od wielu lat, różnica polega na tym, że skład nowej Komisji ustalany  będzie przez Prezesa każdorazowo, a nie jak w starym zarządzeniu ustalony był na sztywno.

Wyszukiwanie