biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Negocjacje płacowe.

2010-05-23 12:03

W dniu 19 maja b.r. o godz.13.oo odbyło się pierwsze spotkanie z Zarządem Spółdzielni w sprawie zmian w Zakładowym Systemie Wynagrodzeń. Ze strony związku w negocjacjach uczestniczyli Dariusz Lis, Piotr Waśniewski i Ewa Wójcik. Przedmiotem obrad były propozycje określone w Uchwale nr 3/2010 Komisji Zakładowej. 

 

Przed spotkaniem dołączyliśmy projekty nowej Tabeli zaszeregowania stanowisk , oraz nowej tabeli kryteriów przyznawania punktacji pracownikom.

Prezes Zarządu stwierdził, że na podstawie wyliczeń Głównej Księgowej szacowany, roczny koszt przedstawionych propozycji wyniesie 1,6 mln zł i w związku z tym złożył wniosek by przedstawiciele Solidarności przedstawili szczegółowe propozycje wzrostu poszczególnych indywidualnych wynagrodzeń pracowników. Tym samym strony nie doszły do porozumienia w kwestii globalnej kwoty wzrostu płac.

Zarząd odrzucił postulat, by do wypłaty za maj dodać premie specjalną w wysokości 150 zł brutto. 

Na spotkaniu uzgodniono:

• minimalną gwarantowaną wartość punktu za maj na 12 zł

•Związek przygotuje szczegółowe propozycje zmian wynagrodzeń.

•Termin następnego spotkania ustalono na dzień 9 czerwca, na godz.9.oo. Wcześniej to jest 07.06.2010 o godz. 10.oo odbędzie się robocze spotkanie związkowego zespołu negocjacyjnego.

Na bieżąco będziemy informować o postępach w negocjacjach.

PW

Wyszukiwanie