biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Nie będzie kasy na zeszyty

2011-08-31 08:25

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź od Prezesa Spółdzielni w sprawie dodatkowej premii w miesiacu sierpniu. Poniżej treść dokumentu:

Płock. dn. 30.08.2011r.

Komisja Zakładowa

NSZZ „Solidarność”

przy „Społem” PSS „Zgoda”

 

W odpowiedzi na kierowane do Zarządu Spółdzielni przez Organizacje Związkowe zapytania o możliwość wypłacenia specjalnej premii /tak jak to miało miejsce w roku 2010/ informuję, że decyzja o wypłacie dodatkowych środków w roku 2010 podejmowana była w innej niż obecna sytuacja ekonomiczna Spółdzielni.

Za siedem miesięcy roku 2010 Spółdzielnia miała wypracowany zysk w wysokości 1 142 624,97 zł. a w roku 2011 za siedem miesięcy wygenerowała stratę w wysokości 24 541,47 zł.

Od stycznia 2011r. w Spółdzielni obowiązuje nowy system wynagradzania skutkujący tym, że średnia płaca w Spółdzielni wzrosła z 2362,89zł do 2595,24zł / wzrost o 9,83%/  co stanowi przyrost w kosztach  w stosunku do roku 2010 o 640 866,72 zł.

         Ponadto w celu utrzymania ilości miejsc pracy Spółdzielnia będzie prawdopodobnie zmuszona do działania inwestycyjnego w wysokości kilku milionów zł.          

         W związku z tym mając na względzie w/w uwarunkowania Zarząd z przykrością musi odmówić przyznania dodatkowej premii w roku 2011.

         Natomiast Zarząd rozumie trudną sytuację materialną wielu rodzin zwłaszcza tych które posiadają dzieci w wieku szkolnym.  W tych przypadkach istnieje możliwość wsparcia z Funduszu Socjalnego po uprzednim udokumentowaniu swojej sytuacji materialnej. 

 

Prezes Zarządu

Krzysztof Chojnacki

Wyszukiwanie