biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Nowa Strategia Spółdzielni

2010-05-10 17:48

 

KIERUNKI ROZWOJU – STRATEGIA SPÓŁDZIELNI

NA LATA 2010- 2018

 

MISJA

„HISTORIA I TRADYCJA ZOBOWIĄZUJĄ”

·        zadowolenie klientów jest naszą najwyższą wartością

·        działamy na rzecz lokalnej społeczności , członków i pracowników spółdzielni

WIZJA

·        lider w sprzedaży artykułów spożywczych najwyższej jakości i wiodący producent tradycyjnych wyrobów  piekarniczych w regionie

·        prowadzenie firmy w oparciu o solidne podstawy ekonomiczne oraz pomnażanie jej majątku poprzez inwestycje i wdrażanie nowoczesnych technologii.

·        stworzenie warunków pozwalających na wykorzystanie wiedzy, zdolności i umiejętności naszych pracowników i zapewnienie im satysfakcji materialnej oraz możliwości zawodowego rozwoju

ZADANIA STRATEGICZNE

w zakresie działalności detalu:

·         ujednolicenie wizerunku sieci detalicznej

·         zwiększenie sprzedaży poprzez

o    wdrożenie centralnego systemu zarządzania sprzedażą

o    zapewnienie wysokiego poziomu aranżacji i wyposażenia sklepów

o    zapewnienie wysokiego standardu obsługi klienta

o    zbudowanie nowego systemu lojalnościowego

o    badanie opinii klientów i  wdrażanie wniosków

·         obniżenie kosztów poprzez funkcjonowanie w strukturach Spółki Polska Grupa Supermarketów

 

 w zakresie działalności produkcyjnej:

·      restrukturyzacja i modernizacja branży piekarskiej – realizacja projektu na lata 2010-2018 celem zwiększenia przychodów i zyskowności       ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowego modelu dystrybucji i sprzedaży.

w zakresie wykorzystania majątku spółdzielni:

·    pozyskiwanie atrakcyjnych lokalizacji, budowa nowych obiektów i podwyższanie standardu technicznego posiadanych nieruchomości

·    uzyskanie prawa własności dla wszystkich nieruchomości

w zakresie polityki personalnej:

·    szkolenia

·    działania na rzecz utożsamiania się pracowników ze Spółdzielnią

·    tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy zespołowej i otwartej komunikacji 

 

Wyszukiwanie