biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Nowy system płac od stycznia 2011. Za listopad i grudzień dopłaty do prowizji

2010-12-22 15:11

Pod koniec października zakończyły się prace nad nowym systemem płac w spółdzielni. Związki zawodowe i Zarząd uzgodniły zmiany w tekście dotychczasowego "Zakładowego Układu Zbiorowego", nowy  „Regulamin wynagrodzeń Pracowników Społem PSS Zgoda” wraz z załącznikami, to jest „Tabelą zaszeregowania stanowisk” i "Regulaminem Premii". Wszystkie te dokumenty ujęte w tak zwanym "Protokole dodatkowym do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy” zostały przesłane do Państwowej Inspekcji Pracy W Warszawie, w celu rejestracji. Za kilka dni powinniśmy otrzymać potwierdzenie rejestracji z PIP.

Dotychczasową prowizję zastąpi zupełnie nowy, prosty i czytelny system wynagrodzeń, który będzie się składał z : płacy zasadniczej + premii uzależnionej od obrotu na pracownika w miesiącu (wydajność)  + dotychczas obowiązujących dodatków.

Z różnych przyczyn, organizacyjnych i technicznych, a głównie z powodu iż związek i Zarząd nie doszły do porozumienia w kwestii wysokości nowych płac, postanowiono o wprowadzeniu w listopadzie i grudniu 2010 tak zwanego "okresu przejściowego". Oznacza to, że do końca roku będzie funkcjonowała prowizja, ale do kwoty prowizji dopłacone zostaną dodatki według kategorii zaszeregowania stanowiska pracownika w wysokości: 

 

Kategoria zaszeregowania Ilość etatów w firmie Dopłaty do prowizji za listopad i grudzień 2010 Stanowiska
I 4 150 zł Robotnik gospodarczy, Młodszy ciastkarz, Młodszy sprzedawca, Młodszy referent, Młodsza Księgowa, Młodszy piekarz .
II 157 200 zł Pakowacz, Deratyzator, Piekarz, Ciastkarz, Sprzedawca - kasjer, Referent, Księgowa .
III 186 200 zł Inspektor BHP, Magazynier, Elektryk, Automatyk,       Chłodniarz, Dekorator, Inwentaryzator, Kasjer,       Konserwator, Starszy księgowy, Starszy referent, Starszy sprzedawca - kasjer, Sprzedawca - rozliczeniowy,       Sprzedawca - menadżer stoiska, Starszy piekarz, Starszy ciastkarz, Kierowca, Operator systemów komputerowych, Handlowiec.  
IV 25 100 zł Z-ca kierownika sklepu typu D, Inspektor kontroli, Starszy Inspektor BHP, Specjalista, Technolog, Brygadzista ciastkarz, Brygadzista piekarz, Starszy sprzedawca - menadżer stoiska, Starszy sprzedawca - rozliczeniowy, Starszy specjalista księgowy, Starszy specjalista referent.
V 17 50 zł Kierownik sklepu typu D, Handlowiec specjalista,   Z-ca kierownika sklepu typu C, Starszy specjalista, Starszy inspektor kontroli wewnętrznej.
VI 22 50 zł Z-ca kier.sklepu typu B, Kierownik piekarni  1, Kierownik Grupy Remontowej, Inspektor nadzoru budowlanego. 
VII 22 50 zł Kierownik sklepu typu C, Z-ca kierownika Piekarni 10, Z-ca Kierownika sklepu typu A.
VIII 12 50 zł Kierownik piekarni 10, Kierownik sklepu typu B, Informatyk.
RAZEM 445  75 350 zł miesięcznie

 Ogółem koszt pracodawcy 89 666,50 zł miesięcznie

Typy sklepów zastosowano w tabeli celowo, aby nie ujawniać przedziału obrotów, które stanowią tajemnicę.

 

Negocjacje jednak trwają nadal. Jak pisałem wyżej, problemem jest ustalenie płac w nowym systemie, które wejdą od 1 stycznia 2011r., i mają być wyższe niż dotychczasowe, dla pracowników przypisanych do pierwszych czterech kategorii zaszeregowania. 

Najbliższe spotkanie negocjacyjne, najprawdopodobniej odbędzie się 07.12.2010 we wtorek. Myślę, że będzie to już ostatnie. Do piątku mamy otrzymać od Zarządu konkretne propozycje. Do Wigilii w dniu 16 grudnia musimy mieć ostateczne ustalenia co do metody wyliczania nowych płac. 

Jeżeli dojdzie do uzgodnień, każdy pracownik otrzyma na koniec grudnia propozycję zmiany dotychczasowych warunków wynagrodzenia.

 Na bieżąco będziemy przekazywać informacje na temat negocjacji płacowych.

 

PW.   

Wyszukiwanie