biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Paczki i talony gwiazdkowe

2011-11-25 12:19

 

21 listopada Związki Zawodowe uzgodniły z Zarządem Spółdzielni wysokość i zasady wydawania paczek i wypłaty talonów świątecznych dla pracowników Spółdzielni.

Wysokość świadczenia: 380 zł w formie paczki + 120 zł w talonach.

Pracownicy zatrudnieni po 30 czerwca 2011 otrzymają paczkę o wartości 200 zł. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze i pobierajacy emerytury lub renty z ZUS otrzymają tylko paczkę.

Świadczenia rzeczowe będą wydawane w 2 ratach w terminie do 31 grudnia 2011 r. Wypłata talonów nastąpi od 30 listopada 2011 roku w kasie głównej Spółdzielni.

Paczka może zawierać wszystkie artykuły sprzedawane w sklepach Spółdzielni, z wyjątkiem: alkoholu ( w tym piwa ), papierosów, biletów komunikacji miejskiej, kart telefonicznych doładowań.

Paczka oraz talony nie przysługują byłym pracownikom Spółdzielni, oraz VIP-om, których wynagrodzenie brutto za wrzesień przekroczyło 7 tyś zł.

Szczegółowy regulamin dostepny jest w Dziale Samorzadu i Kadr.

Wyszukiwanie