biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Paczki i talony w grudniu 2010

2010-11-24 14:35

W trakcie spotkania negocjacyjnego w dniu 24 listopada 2010 Zarząd Spółdzielni w uzgodnieniu z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi postanowił przyznać świadczenia rzeczowe oraz talony.

 Świadczenia  przysługują wszystkim pracownikom, z wyjątkiem osób , których wynagrodzenie brutto w miesiącu wrześniu 2010 r. przekroczyło kwotę 7000 zł. Szczegóły w tabeli poniżej. Paczki oraz talony nie przysługują byłym pracownikom Spółdzielni.

  Wartość świadczeń   wyniesie:

Dochód pracownika Wartość paczki Wartość talonów Razem
do 2500 zł 380 zł 140 zł 520 zł
od 2500,01 zł do 3000 zł 380 zł 120 zł   500 zł
od 3000,01 zł do 4000 zł 380 zł 100 zł 480 zł
od 4000,01 zł do 7000 zł 380 zł 0 zł 380 zł
powyżej 7000 zł 0 zł 0 zł

0 zł

Pracownicy, którzy podjęli pracę w Spółdzielni po 30 czerwca 2010 otrzymają paczkę o wartości 200 zł. 

Dochód pracownika to wynagrodzenie brutto za miesiąc wrzesień. Do dochodu tego nie wlicza się:

- limitu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,

- wynagrodzenia z tytułu pracy w czasie inwentaryzacji, oraz

- wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. 

Paczki mogą zawierać wszystkie artykuły sprzedawane w sklepach Spółdzielni, z wyjątkiem, niestety, alkoholu (w tym: piwa), papierosów, biletów komunikacji miejskiej, kart telefonicznych i doładowań. Paczki będą wydawane  w 2 ratach w terminie do 31 grudnia 2010 r. 

Pracownicy sklepów pobiorą świadczenia w swoich sklepach. Pozostali pracownicy pobiorą paczkę w sklepach przez siebie wcześniej  wskazanych. Informację tą należy przekazać do Działu Samorządu i Kadr.

Przy pobieraniu paczki należy mieć przy sobie dowód osobisty lub prawo jazdy.

Wypłata talonów nastąpi w dniu  29 listopada 2010 r. w kasie głównej Spółdzielni.

Niestety od wydanych talonów Spółdzielnia naliczy i pobierze zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych przy liście wynagrodzeń za miesiąc listopad 2010 r. Talony są ważne 3 miesiące.

Jeżeli masz wątpliwości lub potrzebujesz więcej informacji zadzwoń 604-191-602.

PW.

Wyszukiwanie