biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

PODZIĘKOWANIE

2010-06-26 14:11

 Serdeczne podziękowania dla wszystkich Uczestników Walnego Zgromadzenia Społem PSS Zgoda w Płocku, którzy 25 czerwca oddali na nas swój głos w wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielni przesyłają: Urszula Graczyk, Andrzej Jeznach, Dariusz Lis, Zbigniew Leśniowski, Halina Pankowska, Marcin Solka i Piotr Waśniewski.

Wyszukiwanie