biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Porozumienie w sprawie rekompensat z tytułu likwidacji ochrony w sklepach.

2017-01-13 16:55

Płock dn. 13.01.2017r.


 

Notatka ze spotkania z Organizacjami Związkowymi w dniu 13.01.2017r. w sprawie regulacji wynagrodzeń związanych ze „zdjęciem” ochrony fizycznej w sklepach


 

W spotkaniu udział wzięli:

 1. Marianna Machała

 2. Piotr Waśniewski

 3. Lucyna Jędrzejewicz

 4. Agnieszka Kamińska

 5. Marcin Solka

 6. Krzysztof Chojnacki

W trakcie spotkania dokonano następujących uzgodnień:

 • Zarząd wycofał się z propozycji wprowadzenia odpowiedzialności za mienie powierzone pozostawiając dotychczasowe uregulowanie w postaci wspólnej odpowiedzialności materialnej.

 • „Premia” za brak ochrony zostanie zamieniona na wzrost płacy zasadniczej w następujących wysokościach

  • sprzedawca – 100 zł. brutto

  • z-ca kierownika - 135 zł. brutto

  • kierownik - 170 zł. brutto

 

i będzie dotyczyć to wszystkich sklepów. Powiększona płaca zasadnicza o w/w kwoty będzie obowiązywała pracowników w okresie braku ochrony w sklepie.

 

 • Wprowadzona zostanie nagroda za dobre rozliczenie w wysokość 1/3 pozostałych w sklepie ubytków która będzie dzielona na pracowników objętych umową o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zgodnie ze wskaźnikami odpowiedzialności w niej zapisanymi.

 • W/w nagroda będzie dotyczyć osób odpowiedzialnych materialnie objętych umową w chwili remanentu.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
 
W razie pytań lub wątpliwości w sprawie treści porozumienia prosimy o kontakt email lub telefonicznie pod numer: 604-191-602
PW.


 

Wyszukiwanie