biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Talony po 400, ale podatek i składki ZUS odprowadzi spółdzielnia.

2012-03-20 15:46

 

W poniedziałek 19 marca zapadły ostateczne uzgodnienia w kwestii wypłaty talonów Wielkanocnych.
W latach poprzednich talony wypłacane były z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do kwoty talonów doliczano wartość podatku i potrącany on był przy najbliższych poborach.
 W tym roku talony zostały wyłączone z Funduszu Świadczeń Socjalnych. Po raz pierwszy od wielu lat jest to premia świąteczna, księgowana jak inne wynagrodzenia, w koszty bieżącej działalności spółdzielni.
Wartość brutto na jednego pracownika to kwota 574,35 zł. Od tej kwoty, pracodawca odprowadzi każdemu pracownikowi, składki zus w kwocie 123,34 oraz zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 51 zł i nie będzie on, jak w poprzednich latach, potrącany z wypłaty kwietniowej.
PRZYKŁAD:
rok 2011 = talony 450 zł - (podatek 81 zł zapłacony przez pracownika) = 369 zł
rok 2012 = brutto 574,35 zł - (podatek 51 zł - składka ZUS emerytalno rentowa 44,60-składka ZUS zdrowotna 78,75 zł odprowadzone przez spółdzielnię)= 400 zł
 
Wartość talonów wyniesie zatem 400 zł. Choć z pozoru wydaje się, że otrzymamy mniej talonów to jednak w stosunku do ubiegłego roku zyskujemy do ręki 31  zł.
 
 Talony otrzyma każdy pracownik firmy zatrudniony przed 1 stycznia 2012 roku.
 Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wartość talonów przysługuje proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Czyli jeżeli ktoś jest zatrudniony na pół etatu dostanie 200 zł, a na 3/4 etatu dostanie 300 zł.
Dla nowo przyjętych pracowników, zatrudnionych w 2011 roku wartość premii świątecznej przysługuje proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. To znaczy, jeżeli ktoś został przyjęty do pracy w kwietniu 2011 roku otrzyma 8/12 premii , to jest 267 zł.
Wypłata talonów nastąpi najpóźniej 2 kwietnia 2012 w kasie głównej spółdzielni.
 
Należy pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest jeszcze odprowadzić do ZUS dodatkowe składki od każdego pracownika. Dlatego łączny koszt pracodawcy, wyniesie na jeden etat 690,83 zł. Przy 444,75 etatu, koszt całej operacji to 307 246,64 zł, z tego do kieszeni pracowników trafi 177 900 zł a do złodziejskiego budżetu naszego "umiłowanego" państwa 129 347 zł.
 Jeżeli ktoś jeszcze myśli, że służba zdrowia czy szkolnictwo jest w tym kraju "za darmo" to niech spojrzy na liczby powyżej.
Regulamin wypłaty talonów można pobrać TUTAJ
PW 
 

Wyszukiwanie