biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Talony Boże Narodzenie 2015

2015-12-21 15:42

W dniu 13 listopada na wniosek NSZZ SOLIDARNOŚĆ i OPZZ osiągnięto porozumienie z Zarządem Spółdzielni w sprawie wypłaty talonów świątecznych dla Pracowników Spółdzielni.

Talony wypłacone zostaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stąd też wartość wypłaconych talonów będzie zróżnicowana i uzależniona wyłącznie od dochodu w rodzinie (wymogi ustawy o funduszu socjalnym). 
 
Talony przysługują wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni w Spółdzielni na dzień wypłaty to jest 27
listopada 2015 roku.
 
Wartość talonów w czterech pierwszych kategoriach jest wyższa niż na Wielkanoc ubiegłego roku i wynosi:
 
- 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 840 zł brutto (kryterium I),
 
- 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 840,01 zł do 1.680 zł brutto (kryterium II),
 
- 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.680,01 zł do 2.520,00 brutto (kryterium III),
 
- 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2.520,01 zł do 3.360,00 zł brutto (kryterium IV),
 
- 450 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny przekracza 3.360,00zł brutto (kryterium V).
 
Zakwalifikowanie do kryterium dochodowego oraz wartość talonów ustalona zostanie na podstawie złożonych przez pracowników oświadczeń o dochodach w rodzinie. Ci, którzy nie złożyli oświadczeń o dochodach, otrzymają talony według V kryterium.
 
Wypłata talonów nastąpi w dniu 27 listopada 2015 roku w kasie głównej Spółdzielni.
 
Od wydanych talonów Spółdzielnia naliczy i pobierze zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, który zostanie potrącony przy wypłacie grudniowej.
Talony będzie można realizować w sklepach PSS przez 3 miesiące.
 

Wyszukiwanie