biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Talony na Boże Narodzenie 2013

2013-11-22 13:12

Talony wypłacone zostaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stąd też wartość wypłaconych talonów będzie zróżnicowana i uzależniona od dochodu w rodzinie (wymogi ustawy o funduszu socjalnym). 

 

Talony przysługują wszystkim pracownikom, którzy byli zatrudnieni w Spółdzielni przed dniem 30

czerwca 2013 roku i pracują nadal.

 

Wartość talonów jest taka sama jak na Wielkanoc i uzależniona jest od kryteriów dochodowych:

 

- 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł brutto (kryterium I) ,

 

- 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 800,01 zł do 1.600 zł brutto (kryterium II),

 

- 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.600,01 zł do 2.400,00 brutto (kryterium III),

 

- 500 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2.400,01 zł do 3.200,00 zł brutto (kryterium IV),

 

- 450 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny przekracza 3.200,00zł brutto (kryterium V).

 

Zakwalifikowanie do kryterium dochodowego oraz wartość talonów ustalona zostanie na podstawie złożonych przez pracowników

oświadczeń o dochodach w rodzinie. Ci, którzy nie złożyli oświadczeń o dochodach, otrzymają talony według V kryterium.

 

Wypłata talonów nastąpi w dniu 12 grudnia 2013 roku w kasie głównej Spółdzielni.

 

Od wydanych talonów Spółdzielnia naliczy i pobierze zaliczkę na podatek dochodowy od

osób fizycznych.

Talony będzie można realizować w sklepach PSS przez 3 miesiące.

Wyszukiwanie