biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Talony na Boże Narodzenie 2016

2016-11-20 18:48

        W ostatnich dniach związki zawodowe osiągnęły porozumienie z Zarządem Spółdzielni w sprawie wypłaty talonów świątecznych dla Pracowników Spółdzielni.
        Talony wypłacone zostaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stąd też wartość wypłaconych talonów będzie zróżnicowana i uzależniona wyłącznie od dochodu w rodzinie (wymogi ustawy o funduszu socjalnym).

    Talony przysługują wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni w Spółdzielni na dzień wypłaty to jest 28 listopada 2016 roku.


Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi:

- 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 925,00 zł brutto (kryterium I) ,
- 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 925,01 zł do 1.850 zł brutto (kryterium II),
- 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.850,01 zł do 2.775,00 brutto (kryterium III),
- 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2.775,01 zł do 3.700,00 zł brutto (kryterium IV),
- 450 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny przekracza 3.700,00zł brutto (kryterium V).


    Zakwalifikowanie do kryterium dochodowego oraz wartość talonów ustalona zostanie na podstawie złożonych przez pracowników oświadczeń o dochodach w rodzinie.

    Wypłata talonów nastąpi w dniu 28 listopada 2016 roku w kasie głównej Spółdzielni.

Od wydanych talonów Spółdzielnia naliczy i pobierze zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, który zostanie potrącony przy wypłacie grudniowej.
Talony będzie można realizować w sklepach PSS przez 3 miesiące.
 

Wyszukiwanie