biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Talony na Boże Narodzenie 2017

2017-11-08 08:12

Na podstawie wniosku złożonego przez Zakładowe Organizacje Związkowe w dniu 7 listopada odbyły się negocjacje z Zarządem Spółdzielni w sprawie wypłaty talonów świątecznych dla Pracowników Spółdzielni.
Poniżej publikujemy treść uzgodnionego regulaminu w tej sprawie:  § 11. Talony przysługują wszystkim pracownikom Spółdzielni zatrudnionym w dniu 27 listopada 2017 roku.

2. Talony nie przysługują byłym pracownikom Spółdzielni.§ 21. Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi:

- 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1000,00 zł brutto (kryterium I) ,

- 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1000,01 zł do 2000,00 zł brutto (kryterium II),

- 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2000,01 zł do 3000,00 brutto (kryterium III),

- 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 3000,01 zł do 4000,00 zł brutto (kryterium IV),

- 450 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny przekracza 4000,00zł brutto (kryterium V).

2. Zakwalifikowanie do kryterium dochodowego oraz wartość talonów określonych w pkt. 1 ustalona zostanie na podstawie złożonych przez pracowników Spółdzielni oświadczeń o dochodach członków rodziny.§ 3Wypłata talonów nastąpi w dniu 27 listopada 2017 roku w kasie głównej Spółdzielni.§ 4Od wydanych talonów Spółdzielnia naliczy i pobierze zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych przy liście wynagrodzeń za miesiąc listopad 2017 r.§ 5Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2017 roku. Talony są ważne 3 miesiące.W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem związku pod nr. 604-191-602 lub przez email: incrudo@poczta.fm

Na podstawie wniosku złożonego przez Zakładowe Organizacje Związkowe w dniu 7 listopada odbyły się negocjacje z Zarządem Spółdzielni w sprawie wypłaty talonów świątecznych dla Pracowników Spółdzielni.
Poniżej publikujemy treść uzgodnionego regulaminu w tej sprawie:
 
§ 1
 
1. Talony przysługują wszystkim pracownikom Spółdzielni zatrudnionym w dniu 27 listopada 2017 roku.
2. Talony nie przysługują byłym pracownikom Spółdzielni.
 
§ 2
 
1. Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi:
- 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1000,00 zł brutto (kryterium I) ,
- 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1000,01 zł do 2000,00 zł brutto (kryterium II),
- 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2000,01 zł do 3000,00 brutto (kryterium III),
- 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 3000,01 zł do 4000,00 zł brutto (kryterium IV),
- 450 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny przekracza 4000,00zł brutto (kryterium V).
2. Zakwalifikowanie do kryterium dochodowego oraz wartość talonów określonych w pkt. 1 ustalona zostanie na podstawie złożonych przez pracowników Spółdzielni oświadczeń o dochodach członków rodziny.
 
§ 3
 
Wypłata talonów nastąpi w dniu 27 listopada 2017 roku w kasie głównej Spółdzielni.
 
§ 4
 
Od wydanych talonów Spółdzielnia naliczy i pobierze zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych przy liście wynagrodzeń za miesiąc listopad 2017 r.
 
§ 5
 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2017 roku. Talony są ważne 3 miesiące.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem związku pod nr. 604-191-602 lub przez email: incrudo@poczta.fm
 

 

Wyszukiwanie