biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

TALONY NA WIELKANOC 2011r.

2011-04-09 01:15

Talony przysługują wszystkim pracownikom Spółdzielni zatrudnionym w dniu 31.03.2011r

 
Wartość świadczeń w formie talonów dla dochodów za miesiąc styczeń wynosi:
1) dochód pracownika do 2500zł      otrzyma  500zł  (320 osób)
2) .............. 2500,01zł - 3000zł     otrzyma  450zł   ( 59  osób)
3) .............. 3000,01zł - 4000zł     otrzyma  400zł   ( 48  osób)
4) .............. 4000,01zł - 7000zł     otrzyma  350zł   (16  osób )
5) powyżej    7000zł                                 0,00zł
 
- Wypłata talonów nastąpi w dniu 11.04.2011r w kasie Spółdzielni.
- Od wydanych talonów będzie naliczona i pobrana zaliczka na podatek dochodowy, przy liście wynagrodzeń za m-c kwiecień 2011r.

Wyszukiwanie