biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Talony Wielkanocne 2014.

2014-03-10 21:31

 

Talony Wielkanocne wypłacone zostaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dlatego wartość wypłaconych talonów będzie zróżnicowana i uzależniona od dochodu w rodzinie. Jest to podyktowane wymogami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
 
Talony przysługują wszystkim pracownikom zatrudnionym w dniu 31 grudnia 2013 r. Talony nie przysługują byłym pracownikom Spółdzielni.
Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi:
 
- 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 840 zł brutto (kryterium I) ,
 
- 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 840,01 zł do 1.680 zł brutto (kryterium II),
 
- 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.680,01 zł do 2.520,00 brutto (kryterium III),
 
- 500 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2.520,01 zł do 3.360,00 zł brutto (kryterium IV),
 
- 450 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny przekracza 3.360,00zł brutto (kryterium V).
 
Zakwalifikowanie do kryterium dochodowego oraz wartość talonów ustalona zostanie na podstawie złożonych przez pracowników Spółdzielni
oświadczeń o dochodach w rodzinie. Ci, którzy nie złożą w najbliższych dniach oświadczeń o dochodach, otrzymają talony według V kryterium.
 
Wypłata talonów nastąpi w dniu 11 kwietnia 2014 roku w kasie głównej Spółdzielni.
 
Od wydanych talonów Spółdzielnia naliczy i pobierze zaliczkę na podatek dochodowy od
osób fizycznych przy liście wynagrodzeń za miesiąc kwiecień 2014 r. dlatego kwota talonów jest powiększona (w zaokrągleniu) o wartość wspomnianego podatku.
Talony można realizować w sklepach PSS przez 3 miesiące.

Wyszukiwanie