biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Talony na Wielkanoc

2012-03-15 12:38

Od poniedziałku 12 marca trwaja negocjacje z Zarządem w sprawie preliminarza wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a także zasad naliczenia i wysokości talonów Wielkanocnych. Związek zabiega by talony na Wielkanoc i Boze Narodzenie zostały wyłączone z Funduszu socjalnego, płacone jako nagroda świateczna i księgowane w bieżące koszty działalności spółdzielni. Z dotychczasowych uzgodnień wynika, że tak sie stanie. Zmiana struktury funduszu pozwoli w przyszłości zwiekszyć wartość innych świadczeń.

Prognozowana wartość talonów Wielkanocnych to 450 zł netto na pracownika. Tak jak pisałem wyżej, uzgodnienia są w toku. Po ich zakończeniu przekażemy niezwłocznie konkretne ustalenia.

PW

Wyszukiwanie