biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Talony Wielkanocne 2016

2016-03-12 10:13

 Na podstawie wniosku przedłożonego przez Zakładowe Organizacje Związkowe, Zarząd Spółdzielni postanawia przyznać pomoc finansową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie talonów. Talony zostaną wypłacone wszystkim pracownikom Spółdzielni zatrudnionym w dniu ich wypłaty to jest 15 marca 2016 roku.

Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi:

- 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 925,00 zł brutto (kryterium I) ,

- 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 925,01 zł do 1.850 zł brutto (kryterium II),

- 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.850,01 zł do 2.775,00 brutto (kryterium III),

- 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2.775,01 zł do 3.700,00 zł brutto (kryterium IV),

- 450 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny przekracza 3.700,00zł brutto (kryterium V).

Zakwalifikowanie do kryterium dochodowego określone zostanie na podstawie złożonych przez pracowników Spółdzielni oświadczeń o dochodach. 

 

Wypłata talonów nastąpi w dniu 15 marca 2016 roku w kasie głównej Spółdzielni.

 

Od wydanych talonów Spółdzielnia naliczy i pobierze zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych przy liście wynagrodzeń za miesiąc marzec 2016 r.

 

Talony są ważne 3 miesiące. Życzymy udanych zakupów.

KZS

Wyszukiwanie