biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

WYBORY 2018

2018-06-27 14:51

Od Lutego 2018 trwa sezon wyborczy w NSZZ Solidarność. Po wyborach w komisjach zakładowych, które odbywały się na początku tego roku, nadszedł czas na elekcję w strukturach regionalnych i branżowych związku.

    W dniach 23-24 maja, w Zakopanem odbyły się wybory do władz Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność. Alfred Bujara został wybrany jej przewodniczącym na kolejną kadencję. W skład Rady Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność poza jej przewodniczącym Alfredem Bujarą weszli: Piotr Adamczyk, Sebastian Barański, Ewa Chełminiak, Grzegorz Cisoń , Alicja Forysiak, Kamil Jachym, Wojciech Kasprzyk, Dariusz Paczuski, Justyna Przyłódzka, Paweł Skowron, Robert Szmagaj, Marcin Zieliński.
W dniach 25-26 czerwca w Tarnowskich Górach, rodzinnym mieście Alfreda, odbył się Kongres Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność,. Na kadencję 2018-2022 na funkcję przewodniczącego wybrany został ponownie pan Alfred Bujara, powołana została 11 osobowa Rada Sekretariatu i Komisja Rewizyjna w składzie pięciu osób, której mam zaszczyt przewodniczyć .
W dniu 4 czerwca, w Domu Technika w Płocku odbyło się Wane Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ Solidarność. W konferencji tej uczestniczyło pięcioro naszych przedstawicieli: Ewa Kacner, Jola Urbańska, Irena Rozbicka, Ewa Wójcik i ja. O stanowisko przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego ubiegał się jeden kandydat kolega Andrzej Burnat z Komunikacji Miejskiej, dotychczasowy zastępca ustępującego Jerzego Obrębskiego.
Burnat uzyskał 100 głosów na 102 delegatów uczestniczących w zebraniu. Powołano również 21 osobowy skład Zarządu Regionu Płockiego NSZZ Solidarność w osobach: Andrzej Blechert, Stefan Boczek, Leszek Brzeski, Wiesława Frydrychowska, Adam Gierczak, Jarosław Grzelecki, Honorata Hirschfeld, Arkadiusz Karaszewski, Henryk Kleczkowski, Jacek Kotarski, Łukasz Kryszczak, Elżbieta Lewandowicz, Kamil Marciszewski, Józef Mróz, Mariola Panek, Waldemar Pawłowski, Andrzej Rutkowski, Jerzy Słowikowski, Stanisław Szkopek, Krystyna Kotowska-Szymczak, Zdzisław Wysocki, oraz pięcio osobową Regionalną Komisję Rewizyjną, w której drugą kadencję zasiadać będzie nasza koleżanka Irena Rozbicka. Pozostali członkowie RKR to: Mariusz Smardzewski, Krzysztof Wiśniewski, Monika Dudkiewicz oraz Honoriusz Siarkowski, który został jej przewodniczącym.

PW

Wyszukiwanie