biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

W maju 300 zł w talonach.

2010-05-05 11:27

W odpowiedzi na Uchwałę nr 4/2010, dniu 5 maja odbyły się negocjacje z Zarządem Spółdzielni w sprawie dodatkowej wypłaty w maju 2010 roku.

Po trwających trzy godziny negocjacjach ustalono zasady naliczenia i wypłaty "Premii jubileuszowej" :

  • Każdy z pracowników otrzyma do 14 maja talony do realizacji w sklepach spółdzielni w wysokości 300 zł.
  • Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymają premie proporcjonalnie mniejsze.
  • Pracownicy zatrudnieni w firmie po 1 stycznia 2010 otrzymają połowę kwoty.
  • Pracownicy, którzy odeszli ze spółdzielni po 1 stycznia 2010, ale przepracowali w niej ponad 5 lat, również otrzymają talony.

Szczegółowy regulamin wypłaty dostępny jest w Dziale Kadr.

Kwota brutto na pracownika to 430,44 zł.

Firma odprowadzi od wypłaconych kwot zaliczkę na podatek dochodowy i  wszystkie składki zusowskie.

Koszt świadczenia na jednego pracownika wyniesie zatem łącznie 509,12 zł.

Ogółem spółdzielnia wyda na ten cel kwotę ponad 240 tyś zł.

PW

Wyszukiwanie