biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

WYBORY ZWIĄZKOWE 2014.

2014-07-28 15:25
    Kończy się sezon wyborczy, zarówno w NSZZ Solidarność jak i w Spółdzielni. W lutym tego roku podczas Zakładowego Zebrania Członków wybraliśmy nową Komisję Zakładową, Komisję Rewizyjną oraz naszych przedstawicieli na Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ Solidarność i do Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność. 
    29 maja w Szczyrku odbył się Kongres Sekcji, na którym wybrana została nowa Rada Sekcji Krajowej Handlu. Przewodniczącym Sekcji został ponownie pan Alfred Bujara (PSS Społem Tarnowskie Góry).
    23 czerwca odbył się Kongres Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Powołano nową 11 osobową Radę Sekretariatu, oraz pięcioosobową Komisję Rewizyjną, w której będę miał zaszczyt pracować w kadencji 2014-2018.
    Na funkcję przewodniczącego, zgodnie z oczekiwaniami wybrany został Alfred Bujara, człowiek który całe swoje życie poświęcił i podporządkował Solidarności.
    W dniu 26 czerwca w Domu Technika w odbyło się Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”. Naszą organizację reprezentowały cztery delegatki w osobach Iwona Chabowska, Ewa Kacner, Halina Pankowska i Irena Rozbicka. W czasie trwających niemal cały dzień obrad powołany został nowy Zarząd Regionu i Regionalna Komisja Rewizyjna, w której skład weszła nasza koleżanka Irena Rozbicka. Funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu, przez kolejne cztery lata, pełnić będzie ponownie pan Jerzy Obrębski.
    Osiemnastego czerwca w Teatrze Dramatycznym w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców Zgoda w Płocku. Walne podsumowało sprawozdania za 2013 rok, oraz dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni na kadencję 2014 - 2018.
W dniu 27 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Nadzorczej. Rada powołała prezydium w składzie:
Piotr Waśniewski - przewodniczący,
Władysław Zbigniew Leśniowski - zastępca przewodniczącego,
Halina Cicherska - sekretarz.
 
oraz trzy komisje:
 
KOMISJA GOSPODARCZA - Marcin Solka - przewodniczący komisji, Halina Cicherska i Roman Skonieczny.
KOMISJA REWIZYJNA - Anna Siołek - przewodnicząca komisji, Władysław Zbigniew Leśniowski i Henryk Łebkowski .
KOMISJA SAMORZĄDOWO-HISTORYCZNA - Halina Pankowska - przewodnicząca, Bogumiła Bogucka i Piotr Waśniewski.
W imieniu całej Rady składam Uczestnikom Zgromadzenia serdeczne podziękowanie za wybór i zaufanie. 
Piotr Waśniewski.
 

Wyszukiwanie