biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Postulaty płacowe - zebranie KZ 29 kwietnia 2010.

2010-05-04 15:42

W dniu 29 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOSĆ Społem PSS ZGODA w Płocku. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie KZ oraz Zakładowa Komisja Rewizyjna. Wiodącym tematem spotkania była związkowa lista postulatów, dotycząca zmian w systemie wynagrodzeń w spółdzielni. Komisja przyjęła uchwałę skierowana do Zarządu Społem PSS o następującej treści:

 

 

Uchwała nr 3/2010

 Do Zarządu Społem PSS Zgoda w Płocku.

            Z uwagi na pogarszające się warunki płac szeregowych pracowników detalu i produkcji, oraz na wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych, wnosimy i wszczęcie negocjacji na temat zmian w obowiązującym w firmie systemie wynagrodzeń pracowników.

 

            Komisja Zakładowa wnosi o:

 

  • Zmiany w Tabeli Wartościowania Stanowisk.
  • Zmiany w Tabeli Kryteriów Przyznawania Punktacji.
  • Podwyższenie indywidualnej punktacji pracowników zaszeregowanych w kategoriach I, II, III według zmienionych kryteriów.

 

Sfinansowanie wzrostu punktacji w oddziałach poprzez:

  • Wzrost do 7,7 % wskaźników prowizji w detalu oraz proporcjonalnie w piekarniach 1 i 10.
  • Wyłączenie z prowizji wartości dodatku za pracę w niedzielę.

 

Związek postuluje również o:

·         zwiększenie do 12 zł za punkt gwarantowanej najniższej prowizji.

·         podwyższenie wartości dodatku nocnego.

 

Celem przedstawionych propozycji jest podwyższenie wynagrodzeń wyselekcjonowanej grupy pracowników spółdzielni, bez uszczerbku na płacach zastępców i kierowników placówek, urzędników administracji i służb pomocniczych.

            Zdajemy sobie sprawę, iż globalna podwyżka płac, obejmująca wszystkich pracowników firmy w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych i wewnętrznych nie jest możliwa. Nie możemy jednak pozwolić sobie by wiodąca grupa pracowników, w większości mająca bezpośredni kontakt z klientem otrzymywała wynagrodzenie pozwalające wegetować na granicy ubóstwa.

Dlatego apelujemy do sygnatariuszy Zakładowego Układu Zbiorowego o pilne podjecie negocjacji w przedstawionych kwestiach.

 

Płock dnia 29 kwietnia 2010 roku.

 

                W trakcie spotkania omawiano również Harmonogram imprez z okazji jubileuszu Spółdzielni w tym przygotowania do Mszy Św. w Katedrze, w dniu 2 maja.

W nawiązaniu do jubileuszu firmy w kolejnej uchwale Komisja Zakładowa zwróciła się do Zarządu Spółdzielni o wypłacenie specjalnej nagrody jubileuszowej dla wszystkich pracowników.

 

Uchwała nr 4/2010

  Do Zarządu Społem PSS Zgoda w Płocku.

                                               Z uwagi na zmniejszone obroty sklepów i sprzedaż zakładów produkcyjnych, a tym samym ryzyko obniżonych wynagrodzeń za miesiąc kwiecień 2010 zwracamy się z prośbą o wypłacenie dodatkowego świadczenia w formie gotówkowej lub w postaci talonów do realizacji w sklepach PSS w miesiącu maju 2010 roku. Prosimy o pilne podjecie negocjacji w tej sprawie.

 

Płock dnia 29 kwietnia 2010 roku.

 

W dalszej części zebrania Komisja omawiała harmonogram regionalnych imprez z okazji 30- lecia NSZZ Solidarność, który przedstawia się następująco:

 

5 czerwca Stadion Miejski ul. Kochanowskiego

            11.30 Bieg uliczny imienia Krzysztofa Zywera w kategoriach wiekowych– plac zabaw dla dzieci, kiełbaski piwo, stoisko PSS

            14.30 koniec biegu wręczanie nagród i dyplomów uczestnikom.

            17.00 Koncert zespołu „Kombi”, występ Jana Pietrzaka i Dzieci Płocka, pokaz służb

                   Pogotowia ratunkowego.

 

6 czerwca Msza Beatyfikacyjna Śp.Ks. Jerzego Popiełuszko w Warszawie.

            6.00 wyjazd bezpłatnie, plac przed teatrem.

            11-13 Msza Św. a następnie przeniesienie relikwii do Świątyni Opatrzności Bożej.

 

10 czerwca Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ Solidarność – wybory do władz regionalnych - Dom Technika.

 

11 czerwca Szkoła Muzyczna - uroczyste spotkanie jubileuszowe, odznaczenia, koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej.

 

Przewodniczący KZ przekazał informację z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 23.04.2010. Komisja omawiała również model budowy strategii firmy na lata 2010 – 2018, która zostanie zaprezentowana na najbliższym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca b.r.

Zaprezentowany został projekt nagrody „SUBIEKT 2010”, która zostanie przyznana wybranym przez powołaną do tego celu kapitułę, pracownikom, członkom i kontrahentom.

 

W poczet członków związku przyjęto jedna kandydatkę.

W sprawach bieżących omawiano stan przygotowań do wycieczki, do Zakopanego.

PW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwanie