biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Informacje

2018-09-05 14:15

Dodatkowa premia za sierpień tylko dla Detalu.

W dniu 4 września na wniosek związków zawodowych, Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wypłaceniu dodatkowej, jednorazowej premii dla Pracowników sklepów w wysokości 300 zł brutto. Premia ta na fiszce z wypłatą będzie widoczna jako premia uznaniowa. Jednocześnie strony Układu Zbiorowego zadeklarowały gotowość podjęcia negocjacji w sprawie zmian w treści porozumienia z 10 stycznia 2018 r. dotyczącego wprowadzenia premii od dynamiki sprzedaży. Projektowane zmiany obejmą również pracowników Piekarni 10, administracji i Grupy remontowej. Wielowariantowe propozycje w tym zakresie opracowuje Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność i w tym tygodniu trafią one na biurko Prezesa Zarządu.  
2018-06-27 14:51

TRWA SEZON WYBORCZY W SOLIDARNOŚCI.

Od Lutego b.r. trwa sezon wyborczy w NSZZ Solidarność. Po wyborach w komisjach zakładowych, które odbywały się na początku tego roku, nadszedł czas na elekcję w strukturach regionalnych i branżowych związku.     W dniach 23-24 maja, w Zakopanem odbyły się wybory do władz Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność. Alfred Bujara został wybrany jej przewodniczącym na kolejną kadencję. W skład Rady Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność poza jej przewodniczącym Alfredem Bujarą weszli: Piotr Adamczyk, Sebastian Barański, Ewa Chełminiak, Grzegorz Cisoń , Alicja Forysiak, Kamil Jachym, Wojciech Kasprzyk, Dariusz Paczuski, Justyna Przyłódzka, Paweł Skowron, Robert Szmagaj, Marcin Zieliński. W dniach 25-26 czerwca w Tarnowskich Górach, rodzinnym mieście Alfreda, odbył się Kongres Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność,. Na kadencję 2018-2022 na funkcję przewodniczącego wybrany został ponownie pan Alfred Bujara, powołana została 11 osobowa Rada...
2018-02-12 01:23

IDZIEMY PO PODWYŻKI - MAMY POROZUMIENIE

W dniu 10 stycznia, Zarząd i Związki zawodowe osiągnęły porozumienie dotyczące wynagrodzeń w Spółdzielni.  Treść porozumienia została opublikowana na wewnętrznym portalu "INFO ZGODA". Zwracam się z prośbą do Kierowników sklepów aby wydrukowali treść porozumienia i udostępnili załogom swoich placówek! Pytania i wątpliwości w tej sprawie prosimy kierować pod nr tel: 604-191-602 lub na adres e-mail: incrudo@poczta.fm
2018-02-12 01:22

IDZIEMY PO PODWYŻKI I NIC NAS NIE ZATRZYMA

Sytuacja na rynku pracy w mijającym roku zmieniła się znacząco. Przez wiele lat warunki stawiali pracodawcy dociskając wynagrodzenia pracowników do niezbędnego minimum. Obecnie sytuacja odwróciła się, rekordowo niski poziom bezrobocia w Polsce, podsycany rosnącą koniunkturą i polityką społeczną Rządu (500+), spowodował, że obecnie mamy doczynienia z rynkiem PRACOWNIKA.     Zmiany na rynku pracy nie omijaja również naszej firmy. Przykładem jest wchłonięcie załogi zlikwidowanego latem tego roku sklepu 100 przez pozostałe sklepy naszej sieci, oraz poważne problemy przy skompletowaniu załogi na nowo otwarty sklep 45 przy ul. Armii Krajowej 10.      Problemy kadrowe dotykają również konkurencyjnych sieci handlowych. Fakt ten potwierdzają doniesienia płynące z mediów, a także wizyty w naszych sklepach przedstawicieli konkurencji, i próby przewerbowania naszych Koleżanek lepszymi warunkami płac.     Zgodnie z informacjami...
2017-11-08 08:12

Talony na Boże Narodzenie 2017

Na podstawie wniosku złożonego przez Zakładowe Organizacje Związkowe w dniu 7 listopada odbyły się negocjacje z Zarządem Spółdzielni w sprawie wypłaty talonów świątecznych dla Pracowników Spółdzielni. Poniżej publikujemy treść uzgodnionego regulaminu w tej sprawie:   § 1 1. Talony przysługują wszystkim pracownikom Spółdzielni zatrudnionym w dniu 27 listopada 2017 roku. 2. Talony nie przysługują byłym pracownikom Spółdzielni. § 2 1. Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi: - 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 1000,00 zł brutto (kryterium I) , - 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1000,01 zł do 2000,00 zł brutto (kryterium II), - 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 2000,01 zł do 3000,00 brutto (kryterium III), - 550 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 3000,01 zł do 4000,00 zł brutto (kryterium IV), - 450 zł...
2017-08-28 21:15

Zebranie Komisji Zakładowej - 28.08.2017 r.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. odbyło się Zebranie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Komisja obradowała w obecności członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej, oraz przy udziale dwóch delegatów na Walne Zebranie Regionu Płockiego NSZZ Solidarność.      Głównymi celami spotkania były wybór nowego zastępcy przewodniczącego KZ po zmarłej Halinie Pankowskiej, oraz nowego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.  Zgodnie z procedurami zawartymi w art. 50 i 51 statutu NSZZ Solidarność, w tajnym głosowaniu na funkcję zastępcy i skarbnika KZ wybrana została koleżanka Jolanta Urbańska. Pani Jola ma 45 lat. Jest mężatką, ma dwójkę dzieci.  Pracę w Spółdzielni rozpoczęła jako pracownik młodociany 4 stycznia1988 r.  Od sierpnia 1990 r. jako młodszy sprzedawca pracowała w sklepie SDH. W latach 2001 - 2006 pracowała na stanowisku sprzedawcy w sklepie nr.116. Od grudnia 2006 pełniła funkcję z-ca kierownika sklepie 99. Po likwidacji tego sklepu , od sierpnia 2009 r....
2017-01-30 16:32

Oświadczenia o dochodach a 500+

Na wniosek naszej organizacji związkowej Prezes Zarządu Pan Krzysztof Chojnacki podjął decyzję, że świadczenie 500+ nie będzie wliczane do dochodu pracowników którzy je otrzymują w ramach programu rządowego. Oznacza to, że świadczenia tego nie trzeba ujawniać w oświadczeniach o dochodach składanych w Dziale Samorządu i Kadr. Osoby, które złożyły wyżej wymienione oświadczenia wcześniej i zawarły w nich 500+ informujemy, że nie będzie ono brane do ustalania kryteriów świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (talonów, zapomóg, kolonii, wycieczek i innych). Osoby, które nie zdążyły złożyć jeszcze oświadczenia o dochodach za poprzedni rok nie są zobowiązane ujawniać dochodu z tego tytułu w oświadczeniach. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 604-191-602. PW.
2017-01-13 16:55

Porozumienie w sprawie rekompensat z tytułu likwidacji ochrony w sklepach.

Płock dn. 13.01.2017r.   Notatka ze spotkania z Organizacjami Związkowymi w dniu 13.01.2017r. w sprawie regulacji wynagrodzeń związanych ze „zdjęciem” ochrony fizycznej w sklepach   W spotkaniu udział wzięli: Marianna Machała Piotr Waśniewski Lucyna Jędrzejewicz Agnieszka Kamińska Marcin Solka Krzysztof Chojnacki W trakcie spotkania dokonano następujących uzgodnień: Zarząd wycofał się z propozycji wprowadzenia odpowiedzialności za mienie powierzone pozostawiając dotychczasowe uregulowanie w postaci wspólnej odpowiedzialności materialnej. „Premia” za brak ochrony zostanie zamieniona na wzrost płacy zasadniczej w następujących wysokościach sprzedawca – 100 zł. brutto z-ca kierownika - 135 zł. brutto kierownik - 170 zł. brutto   i będzie dotyczyć to wszystkich sklepów. Powiększona płaca zasadnicza o w/w kwoty będzie obowiązywała pracowników w okresie braku ochrony w sklepie.   Wprowadzona...
2016-11-20 18:48

Talony na Boże Narodzenie 2016

        W ostatnich dniach związki zawodowe osiągnęły porozumienie z Zarządem Spółdzielni w sprawie wypłaty talonów świątecznych dla Pracowników Spółdzielni.         Talony wypłacone zostaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stąd też wartość wypłaconych talonów będzie zróżnicowana i uzależniona wyłącznie od dochodu w rodzinie (wymogi ustawy o funduszu socjalnym).     Talony przysługują wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni w Spółdzielni na dzień wypłaty to jest 28 listopada 2016 roku. Wartość talonów uzależniona jest od kryteriów dochodowych i wynosi: - 700 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny nie przekracza 925,00 zł brutto (kryterium I) , - 650 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 925,01 zł do 1.850 zł brutto (kryterium II), - 600 zł dla pracowników, których dochód na członka rodziny wynosi od 1.850,01 zł do 2.775,00...
2016-06-08 09:11

Jest porozumienie płacowe

 Porozumienie         Z negocjacji płacowych zawarte między  - Zarządem Społem PSS Zgoda w Płocku a  - Zarządem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Społem PSS Zgoda w Płocku oraz  - Komisją Zakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Społem PSS Zgoda w Płocku, zwanymi dalej „stronami”.   Na sesji negocjacyjnej w dniu 6 czerwca 2016 roku strony osiągnęły porozumienie końcowe w kwestii podwyżek płac w sklepach Spółdzielni.   1. Uzgodniona została łączna, bazowa kwota podwyżek płac, której wartość brutto, wraz ze składkami pracodawcy, nie może przekroczyć 850 tys. zł w skali roku.   2. Podwyżka wynosi 160 zł brutto na pracownika. Kwota ta wejdzie do płacy zasadniczej.   3. Podwyżką obejmie wszystkich pracowników sklepów Spółdzielni.   4. Uzgodniono, że regulacje wynagrodzeń dokonane dla niektórych pracowników detalu w br. nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu...

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602
CIEKAWE STRONY DLA KOBIET

snobka

Kobieta.pl

Puella Nova

cokupić.pl