biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Najserdeczniejsze życzenia radości, miłości, pogody ducha i zdrowia w Dniu Kobiet wszystkim Paniom z PSS Zgoda życzy męska część załogi Spółdzielni.

Wyszukiwanie