biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Czy PZU goli nas na składce?

       Wiodącym tematem najbliższego zebrania Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność będzie ubezpieczenie grupowe w PZU. A ściślej mówiąc stale rosnąca składka na to ubezpieczenie. Nowa polisa grupowego ubezpieczenia przewiduje składki w wariancie I = 79,74 zł/ miesięcznie, w wariancie II = 88,30 zł miesięcznie, w wariancie III = 97,23 zł miesięcznie. W katalogu świadczeń pojawiły się nowe:

1.                          Z tytułu ciężkiej choroby małżonka ubezpieczonego.

2.                          Z tytułu ciężkiej choroby dziecka.

Celowo nie wspominam o "karcie aptecznej”, ponieważ do dziś jej nie otrzymałem, niema również wiadomości na temat aptek, które ją realizują. Pracownicy Kadr współpracujący z PZU nie byli w stanie udzielić mi w tej kwestii żadnych informacji.

Faktem jest, że PZU sprawnie wypłaca świadczenia, zgłoszenia świadczeń są realizowane w biurze PZU na ul. Królewieckiej.

Istotne jest również to, że PZU, w latach 2009-2013 przekazywała Spółdzielni w ramach Tzw. funduszu prewencyjnego środki w łącznej kwocie 107 700, które były przeznaczone na finansowanie profilaktyki dla naszych pracowników w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.

       Z pośród 450 Pracowników naszej firmy z ubezpieczenia grupowego korzysta 399 osób, które ubezpieczyły dodatkowo 42 członków swoich rodzin, czyli łącznie jest to 441 osób. Tak pokaźna grupa jest więc łakomym kąskiem dla każdego towarzystwa ubezpieczeniowego działającego w Polsce.     

Kilka lat temu zarówno Zarząd jak i nasz związek zawodowy sondował rynek w poszukiwaniu korzystniejszej oferty w zakresie ubezpieczenia grupowego. W tamtym czasie żadne z towarzystw ubezpieczeniowych nie było w tanie dorównać ofercie PZU. Czas jednak płynie, rynek ubezpieczeń się zmienia, dlatego nadeszła pora na ponowną weryfikację. Działacze NSZZ Solidarność zwrócili się do Prezesa Zarządu pana Krzysztofa Chojnackiego o powołanie specjalnej komisji, której zadaniem będzie aktualne porównanie warunków liczących się towarzystw ubezpieczeniowych, zarówno w obszarze świadczeń ich rodzaju dostosowanego do naszych potrzeb, a przede wszystkim wysokości składek na ubezpieczenie.    

P.W. 

 

Wyszukiwanie