biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Mariusz Urbański - Kandydat do Rady Miasta Płocka

Mąż naszej koleżanki Joli Urbańskiej ze sklepu 257. Płocczanin, obecnie aktywnie działa w Radzie Osiedla Dobrzyńska, pełniąc funkcję sekretarza. Zna problemy mieszkańców - brak odpowiednich pojemników na śmieci, brak miejsc parkingowych i oczywiście bezpieczeństwo na osiedlu. Chce je rozwiązywać nie tylko w osiedlu ale również na forum Rady Miasta. Pragnie by Płock był przejrzystą, czystą i bezpieczną wizytówką północnego Mazowsza.

Wyszukiwanie