biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

ZMIANY W RADZIE NADZORCZEJ

ZMIANY W RADZIE NADZORCZEJ

W dniu 31 maja 2016 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej. Proponowany porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie porządku obrad, oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podsumowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia.
3. Zmiany w składzie Prezydium Rady Nadzorczej.
          Punkt 2 z uwagi na nieobecność Prezesa Zarządu został przesunięty na kolejne posiedzenie.
W punkcie 3 pięcioma głosami „ZA” przy trzech wstrzymujących Rada przyjęła rezygnację Piotra Waśniewskiego z funkcji przewodniczącego.
 
    Rada na wniosek Haliny Pankowskiej podjęła również uchwałę o odwołaniu pozostałego składu prezydium. W kolejnych trzech głosowaniach Rada wyłoniła ze swojego grona nowe prezydium w następującym składzie:
 
Władysław Zbigniew Leśniowski - Przewodniczący Rady
Henryk Łebkowski - Vice przewodniczący
Bogumiła Bogucka - Sekretarz.
 
        Nowo powołanym członkom prezydium składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy.
 

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602