biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Posiedzenie Plenarne Rady Nadzorczej.

Na dzień ósmego grudnia zaplanowane jest najbliższe posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Porządek obrad obejmuje:

1. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2. Informacja o realizacji planów zadań rzeczowych i wyników finansowych za 10 m-cy 2014.

3. Stan zaawansowania procesu restrukturyzacji piekarnictwa.

4. Ocena działalności społeczno-samorządowej. Informacja o stanie członków Spółdzielni, funduszu udziałowym i dywidendzie. Projekt zmian wysokości wpisowego.

5. Zarządzanie energią cieplną i elektryczną w spółdzielni. 

6. Rozpatrzenie oferty zakupu działki przy ul.Otolińskiej 4.

7. Stan realizacji Struktury Organizacyjnej Spółdzielni. Analiza kosztów osobowych.

8. Raport Działu Kontroli Wewnętrznej.

9. Sprawy bieżące.     

Wcześniej odbędą się posiedzenia Komisji Rady. Ich terminy ustalą przedodniczący poszczególnych Komisji.

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602