biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Stefan Boczek - Kandydat do Rady Miasta Płocka

Komitet Wyborczy Mirosława Milewskiego i Wspólnoty Samorządowej

Lista nr. 22

 
Zdeterminowany  organizator  i  wieloletni, 
czynny  działacz  w  nieustannej  walce  „o  chleb” 
i miejsca pracy dla społeczności lokalnej.
Współtworzył  NSZZ  „Solidarność”.  Pracując 
w  Powiatowej  i  Miejskiej  Radzie  Zatrudnienia  w 
nietuzinkowy  sposób  pomagał  ludziom   ratując  ich 
miejsca  pracy.  W  obecnym  czasie,  pełniąc  funkcję 
Przewodniczącego  NSZZ  ”Solidarność”  w  CNH 
Industrial  Polska,  kontynuuje  swoją  pracę  na  rzecz 
tworzenia  nowych  miejsc  pracy  i  coraz  lepszych 
warunków pracy dla ludzi.
Pasjonat sportu, turystyki i wędkarstwa. Tytan 
pracy regenerujący siły najchętniej nad wodą. 

Wyszukiwanie