biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Walne Zgromadzenie - Subiekt 2012

 

W dniu 11 maja w Teatrze Dramatycznym w Płocku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, podsumowujące wyniki firmy za 2011 rok.
W Zgromadzeniu, w kulminacyjnym momencie, uczestniczyło 383 Członków Spółdzielni.
   Do prezydium zgromadzenia wybrani zostali pan Henryk Łebkowski, Marcin Solka i Piotr Waśniewski. 
Po załatwieniu spraw proceduralnych, to jest, przyjęciu porządku obrad, 
uchwaleniu regulaminów oraz wyborze Komisji Zgromadzenia nadszedł czas na podsumowania, podziękowania i nagrody. 
Po raz trzeci wręczone zostały nagrody "SUBIEKT". Kapituła nagrody w składzie: Alina Dankiewicz (przewodnicząca), Halina Cicherska, Halina Pankowska, Ewa Sroczyńska i Lucyna Jędrzejewicz przyznała w tym roku cztery statuetki.
Wyróżnienia te w poszczególnych kategoriach otrzymali:
Najlepszy klient Spółdzielni – pani Urszula Remiś,
Subiekta dla Zasłużonego Członka Spółdzielni otrzymał pan Zenon Kłobukowski, 
Za całokształt pracy zawodowej wyróżniona została pani Janina Piotrowska.
Do nagrody "Najlepszy Sklep Roku" Kapituła nominowała cztery placówki:
 Sklep 3, Sklep 22, Sklep 33 i Sklep 50. Subiekta w tej elitarnej kategorii otrzymała w tym roku Załoga Sklepu nr 3.
 Po raz pierwszy przyznane zostały Dyplomy Uznania za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, a otrzymały je dwie koleżanki z Piekarni 10, panie Elżbieta Cyran i Barbara Gąsiorowska.
Gratulacje i nagrody od Prezesa Spółdzielni otrzymały również laureatki plebiscytu "Najmilszy sprzedawca" prowadzonego przez redakcję Katolickiego Radia Płock. I są to:
I miejsce pani Maria Kowalik, Sklep nr 126
II miejsce Danuta Goc, Sklep nr 257
III miejsce Beata Lakowska, Sklep nr 116
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!  
 
W części sprawozdawczej Zgromadzenia pani Halina Pankowska zaprezentowała Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, po którtym zebrani podjęli uchwałę nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 rok.
Prezes Krzysztof Chojnacki przedstawił Sprawozdanie Zarządu, a pan Marcin Solka sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Zgromadzenie dokonało wyboru dwóch delegatów na Zjazd przedkongresowy przed Krajowymm Kongresem Spółdzielczości, w osobach prezesa Krzysztofa Chojnackiego oraz sekretarza Rady Nadzorczej pana Marcina Solki.
W podsumowaniu Walne Zgromadzenie podjęło szereg uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia rocznych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu za 2011 rok,
- udzielenia absolutorium dla Zarządu,
- podziału zysku,
- zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań,
- upoważnienia Zarządu do zawiązania spółdzielni osób prawnych,
- zmian w statucie i regulaminie Rady Nadzorczej
Spotkanie trwało nieco ponad 3 godziny i zakończyło się o godzinie 13.30 .
W imieniu Rady Nadzorczej pragnę podziękować wszystkim uczestnikom za przybycie, a szczególne podziekowania kieruje do pracowników i członow spółdzielni, którzy uczestniczyli w przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu Zgromadzenia.  
PW.    
 

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602