biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Wioletta Maria Kulpa - Kandydatka do Rady Miasta Płocka

Jest płocczanką, ma 40 lat. Ukończyła studia na kierunku administracja. Od 17 lat pracuje w Regionie Płockim NSZZ „Solidarność” jako główna księgowa.

Od 2012 roku pełni funkcję przewodniczącej Prawa i Sprawiedliwości w Płocku.

W minionej kadencji Rady Miasta wystosowała do władz około trzystu interpelacji.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów płocczan jest jej najważniejszym celem, co wielokrotnie udowodniła jako radna miasta.

Wyszukiwanie