biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Wojciech Edward Kępczyński - Kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Wojciech Kępczyński wiek 56 lat, żonaty, dwóch synów. Pracę zawodową rozpoczął w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku, następnie w Płockim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal – obecnie Mostostal Płock SA. Ostatnio na stanowisku specjalisty ds. BHP. Przez siedem lat pełnił społecznie funkcję Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Mostostal Płock SA. Sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej przez osiem lat.

            W latach 2003-2014 stał na czele Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”. Jako Przewodniczący zdobywał doświadczenie na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Startuje z listy Prawa i Sprawiedliwości - pozycja 18

Wyszukiwanie