biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Zarząd Społem PSS Zgoda w Płocku, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność oraz
 Związek Zawodowy OPZZ zapraszają pracowników Spółdzielni na wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej,
która odbędzie się w dniach 20 - 24 czerwca 2015 r.
Rezerwacji można dokonać w biurze NSZZ Solidarność pok. nr. 7 ul. Sienkiewicza 32 
od dnia 08.04.2015 do dnia 10.04.2015 lub telefonicznie pod numerem 603-605-068.
Pierwszeństwo maja osoby, które nie były na wycieczce w zeszłym roku.
Odpłatność wynosi: w zależności od dochodu w rodzinie (220 zł / 240zł / 260zł).
Wpłat należy dokonać do 08 maja 2015 r w biurze związku.
Po tej dacie rezerwacje miejsc tracą ważność i przyjmowane będą wpłaty od pracowników z listy rezerwowej.
Kierownikiem wycieczki jest Władysław Zbigniew Leśniowski 603-605-068.
ZAPRASZAMY 

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602