biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Zakładowe Zebranie Członków NSZZ SOLIDARNOŚĆ - 28.02.2014

       W dniu 28 lutego 2014 roku w Centrum Konferencyjnym "Dom Technika" przy ul. Kazimierza Wielkiego 41 w Płocku odbyło się sprawozdawczo - wyborcze Zakładowe Zebranie NSZZ SOLIDARNOŚĆ.>>>>> FOTOGALERIA

Obrady  o godz. 16 rozpoczął Piotr Waśniewski, który powitał uczestników i zaproszonych gości. Sekretariat Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" reprezentował jego przewodniczący pan Alfred Bujara. Zarząd Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność"reprezentowali: przewodniczący pan Wojciech Kępczyński, jego zastępca Stanisław Szkopek oraz radna miasta Płocka pani Wioletta Kulpa.  W gronie zaproszonych gości znaleźli się tradycyjnie: prezes Społem PSS Zgoda pan Krzysztof Chojnacki, oraz dyrektor handlowy pani Małgorzata Bartnik.

    Prowadzący przeprowadził głosowanie nad projektem porządku i regulaminu obrad oraz nad powołaniem przewodniczącego  zebrania w osobie pana Władysława Zbigniewa Leśniowskiego oraz członków prezydium w osobach pani Haliny Pankowskiej, pana Dariusza Lisa i Marcina Solki. Na protokolantów powołane zostały panie Laura Ksybek i Jolanta Urbańska.


Po wysłuchaniu sprawozdań ustępujących Komisji Zakładowej i Rewizyjnej, rozpoczął się blisko pięcio godzinny maraton wyborczy. Zadaniem uczestników spotkania było powołanie przewodniczącego oraz członków nowej komisji zakładowej, wybór Zakładowej Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ Solidarność, oraz jednego delegata na kongres Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność. Za nim rozpoczęto głosowania ZZC przyjęło tzw. uchwały około-wyborcze:

 

Uchwała nr 1

 

Zakładowe Zebranie Członków NSZZ „Solidarność” przy SPOŁEM PSS ZGODA w Płocku, na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2014 r., ustala liczbę członków nowej Komisji Zakładowej na 10 osób plus przewodniczący.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 2

 

Zakładowe Zebranie Członków NSZZ „Solidarność” przy SPOŁEM PSS ZGODA w Płocku, na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2014 r., ustala liczbę członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej na 3 osoby.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 3

 

Zakładowe Zebranie Członków NSZZ „Solidarność” przy SPOŁEM PSS ZGODA w Płocku, na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2014 r., ustala maksymalnie 3 tury głosowań do wszystkich szczebli władz zakładowej organizacji związkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 4

 

Zakładowe Zebranie Członków NSZZ „Solidarność” przy SPOŁEM PSS ZGODA w Płocku, na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2014 r., podtrzymuje przynależność Zakładowej Organizacji Związkowej do Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wybory przewodniczącego Komisji Zakładowej wyłoniły ponownie na to stanowisko Piotra Waśniewskiego, który na 164 wydane karty do głosowania uzyskał 141 głosów.

     Nieco więcej pracy miała Komisja Skrutacyjna przy wyborach Członków Komisji Zakładowej.  Na 10 miejsc mandatowych zgłosiło się 23 kandydatów.

 Po pierwszej Turze okazało się że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, która wynosila 80. 

W drugiej turze  wyłonionych zostało 8 kandydatów i są to: 

 1. Bogucka Bogumiła - 91 
 2. Jasińska Wanda -   111 
 3. Kacner Ewa -           87 
 4. Lis Dariusz -            91 
 5. Pankowska Halina -  98 
 6. Solka Marcin -         99 
 7. Urbańska Jolanta -   84 
 8. Wójcik Ewa -           81 

Trzecia tura w której na 2 pozostałe miejsca mandatowe startowało 5 kandydatów, podobnie jak pierwsza, nie dała roztrzygnięcia bo żaden z nich nie uzyskał wymaganej liczby głosów. Zgodnie z par. 34 związkowej Ordynacji Wyborczej uczestnicy spotkania zdecydowali że wybory uzupełniające na pozostałe dwa miejsca mandatowe w Komisji Zakładowej odbędą się na nastepnym Zakładowym Zebraniu Członków w 2015 roku. 

 

Członkami nowej Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: 

 1. Graczyk Urszula - 128 
 2. Ksybek Laura - 134 
 3. Leśniowski Władysław Zbigniew - 116 

 

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ Solidarność zostali:

 1. Chabowska Iwona - 119 
 2. Kacner Ewa - 129 
 3. Pankowska Halina - 131 
 4. Rozbicka Irena - 121 

 

Delegatem na Kongres Sekcji Krajowej Handlu wybrano Piotra Waśniewskiego - 140.

 

 Szczególne Podziękowania kieruję dla Komisji Skrutacyjnej w składzie: Lis Joanna, Sulkowska Grażyna, Skowrońska Agnieszka, Kołowrocka Lucyna, Maszenda Jerzy, Szkopek Stanisław i Kulpa Wioletta. Komisja ta przeprowadzała wybory władz i ustalała wyniki poszczególnych głosowań. 

W imieniu kandydatów startujących w wyborach związkowych 2014 roku składam sereczne podziękowanie wszystkim uczestnikom piątkowego spotkania, dziękuję za poświęcony czas i wyrażone dla nas poparcie w głosowaniach. Ufam, że uda nam się zbudować sprawny zespół, stojacy na straży interesów Pracowników Zgody.     

PW

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602