biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Zakładowe Zebranie SOLIDARNOŚCI

 

            Zakładowe Zebranie NSZZ SOLIDARNOŚĆ odbyło się 10 lutego 2012 r. w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41 w Płocku.

Obrady  o godz. 16 rozpoczął pan Marcin Solka - sekretarz Komisji Zakładowej, który powitał gości oraz powołał protokolantów i prowadzącego zebranie  - Piotra Waśniewskiego. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Zakładowej za 2011 rok, oraz protokół Zakładowej Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów związku z dnia 10 stycznia 2012 roku. W dyskusji panelowej uczestniczyli w kolejności zaproszeni goście. Do rządowych planów wydłużenia wieku emerytalnego odniósł się Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” pan Wojciech Kępczyński. Z charakteryzował również inicjatywę Komisji Krajowej Solidarności dotyczącą referendum w tej sprawie.

            O inwestycjach miejskich, a raczej ich braku, oraz problemach związanych z niedokończonym molo, mówiła radna pani Wioletta Kulpa. Krótkiego i bardzo stonowanego podsumowania roku 2011 w zakresie przychodów i wyników Spółdzielni dokonali Prezes pan Krzysztof Chojnacki i Dyrektor pani Małgorzata Bartnik, zwracając szczególną uwagę na stagnację w obrotach sklepów ich niską rentowność oraz wzrost obciążeń fiskalnych zastosowanych w minionym roku przez rząd.

            W nawiązaniu do obchodzonej w ubiegłym roku XXX rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, gościem specjalnym tegorocznego spotkania był pan Jacek Pawłowicz. Więziony za działalność opozycyjną. Z zamiłowania i zawodu historyk, który od kilku lat kieruje Referatem Edukacji Historycznej w Warszawskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.

Autor „Rotmistrza Witolda Pileckiego” – książki historycznej 2009 roku.

Autor książki „Generał Leopold Okulicki” oraz sześciu tomów poświęconych opozycji płockiej od okresu zbrojnego podziemia po czasy „Solidarności” . Współautor wielu innych publikacji.

            Gość przybliżył zebranym kilka faktów z tamtego okresu, dotyczących przygotowania i wprowadzenia stanu wojennego a także życia codziennego w czasie jego obowiązywania. Po zakończeniu debaty zaserwowana została kolacja, a po niej zabawa przy dyskotekowych rytmach, która trwała niemal do pierwszej w nocy.

            Wszystkim uczestnikom pragnę podziękować za przybycie i poświęcony czas. Gorące podziękowania chciałbym skierować do członków Komisji Zakładowej, pracujących przy przygotowaniu zebrania, w tym szczególnie paniom Halinie Pankowskiej, Urszuli Graczyk i Ewie Kacner. Tradycyjnie w naszej fotogalerii można obejrzeć zdjęcia z imprezy.

PW.

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602