biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

ZAKŁADOWE ZEBRANIE SOLIDARNOŚCI - 6 kwietnia 2013

ZAKŁADOWE ZEBRANIE SOLIDARNOŚCI - 6 kwietnia 2013

 

 

       W dniu 6 kwietnia 2013 roku w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41 w Płocku odbyło się coroczne Zakładowe Zebranie NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Obrady  o godz. 16 rozpoczął Piotr Waśniewski, który powitał zaproszonych gości oraz poprowadził głosowanie nad powołaniem prezydium zebrania w osobach pana Władysława Zbigniewa Leśniowskiego i pani Haliny Pankowskiej (vice-przewodniczącej KZ) Na protokolantów powołane zostały pani Iwona Chabowska i Ewa Kacner .

   Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Zakładowej za 2012 rok, oraz protokół Zakładowej Komisji Rewizyjnej z kontroli finansów związku z dnia 21 stycznia 2013 roku.

 W dyskusji uczestniczyli  zaproszeni goście: Przewodniczący Sekretariatu Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ 'SOLIDARNOŚĆ" Alfred Bujara, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Wojciech Kępczyński, Radna Miasta Płocka Wioletta Kulpa oraz Prezes Zarządu Społem PSS Zgoda w Płocku Krzysztof Chojnacki.  Po zakończeniu debaty zaserwowana została kolacja, a po niej zabawa przy dyskotekowych rytmach, która trwała do pierwszej w nocy.

            Wszystkim uczestnikom pragnę podziękować za przybycie i poświęcony czas. Gorące podziękowania chciałbym skierować do członków Komisji Zakładowej, pracujących przy przygotowaniu zebrania, w tym szczególnie paniom Halinie Pankowskiej, Urszuli Graczyk i Wandzie Jasińskiej oraz panom Marcinowi Solce, Darkowi Lisowi i Jerzemu Morozow. Tradycyjnie w naszej fotogalerii można obejrzeć zdjęcia z imprezy.

PW.     

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602