biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

ZAKŁADOWE ZEBRANIE SOLIDARNOŚĆ 13 lutego 2015

ZAKŁADOWE ZEBRANIE SOLIDARNOŚĆ 13 lutego 2015

W dniu 13 lutego w sali bankietowej Hotelu Tumskiego odbyło się Zakładowe Zebranie Członków NSZZ Solidarność. W spotkaniu uczestniczyło 150-ciu Członków związku oraz zaproszeni goście w osobach: dwóch Posłów na Sejm Rzeczypospolitej pana Wojciecha Jasińskiego PIS i Piotra Zgorzelskiego PSL. Zarząd Regionu Płockiego NSZZ SOLIDARNOŚĆ reprezentowali Przewodniczący Jerzy Obrębski, dwóch Jego zastępców Andrzej Burnat i Stanisław Szkopek i Radna Miasta Płocka Pani Wioletta Kulpa. Był z nami, jak co roku Przewodniczący Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Pan Alfred Bujara. Gościem honorowym był również Prezes Płockiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, były Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Pan Mirosław Kłobukowski. Zarząd naszej firmy reprezentowali Pełnomocnicy: Główna Księgowa Pani Lucyna Jędrzejewicz oraz Dyrektor Handlowy Pani Agnieszka Kamińska, która odczytała list z życzeniami owocnych obrad dedykowany uczestnikom spotkania przez Prezesa Spółdzielni Pana Krzysztofa Chojnackiego, nieobecnego na spotkaniu z przyczyn zdrowotnych.
Zebraniu przewodniczył Zastępca Dyrektora Handlowego, Członek Komisji Zakładowej Pan Marcin Solka. W prezydium Zebrania zasiadali również Pan Zbigniew Leśniowski i Dariusz Lis. 
W porządku obrad znalazły się między innymi odczytanie protokółu Zakładowej Komisji Rewizyjnej, informacja o działalności związku w 2014 roku oraz wystąpienia zaproszonych Gości.
W porządku obrad przewidziane były wybory uzupełniające do Komisji Zakładowej ale na wniosek uczestników Zebranie przyjęło uchwałę nr 1/2015 następującej treści: 
"Zakładowe Zebranie Członków NSZZ „Solidarność” przy SPOŁEM PSS ZGODA w Płocku, na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2015 r., ustala liczbę członków Komisji Zakładowej na 8 osób plus przewodniczący.
Tym samym traci moc Uchwała nr.1 Zakładowego Zebrania Członków NSZZ Solidarność przy Społem PSS Zgoda w Płocku z dnia 28 lutego 2014 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
W trakcie spotkania, obaj Posłowie obecni na spotkaniu, udekorowali odznaczeniami "Zasłużony dla ruchu spółdzielczego" przyznanymi przez Naczelną Radę Spółdzielczą w Warszawie, dwoje naszych działaczy: Panią Halinę Pankowską i Pana Zbigniewa Leśniowskiego.
Wszystkim uczestnikom piątkowego spotkania w imieniu Komisji Zakładowej składam serdeczne podziękowania i zapraszam do obejrzenia zdjęć w FOTOGALERII.
PW.

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602