biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Zakładowe Zebranie Członków NSZZ SOLIDARNOŚĆ 18 luty 2017

Zakładowe Zebranie Członków NSZZ SOLIDARNOŚĆ 18 luty 2017

 

 W dniu 18 lutego, w Sali bankietowej „Hotelu Tumskiego” odbyło się coroczne sprawozdawcze zebranie Członków naszego związku.

Wśród zaproszonych gościliśmy między innymi: Przewodniczącego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ SOLIDARNOŚĆ członka Komisji Krajowej Pana Alfreda Bujarę, Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego NSZZ Solidarność, członka Komisji Krajowej Pana Jerzego Obrębskiego, Prezesa Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców ZGODA w Płocku Pana Krzysztofa Chojnackiego wraz z Panią Dyrektor Agnieszką Kamińską, oraz Przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Społem PSS Zgoda Panią Mariannę Machałę.

            Porządek obrad obejmował między innymi informację z działalności związku w 2016 roku, odczytanie protokołu Zakładowej Komisji Rewizyjnej, wystąpienia zaproszonych gości oraz dyskusję, która skupiła się głównie wokół prac nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i wysokości wynagrodzeń w Spółdzielni w kontekście wyników firmy za ubiegły rok .

            Po części oficjalnej, podana została kolacja. Impreza zakończyła się tradycyjnie o drugiej w nocy.

W imieniu Komisji Zakładowej i Zakładowej Komisji Rewizyjnej przesyłam gorące podziękowania dla wszystkich uczestników spotkania.
PW.

Zdjęcia ze spotkania - Kliknij tutaj

Wyszukiwanie