biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Zakładowe Zebranie NSZZ Solidarność 05.02.2016

Zakładowe Zebranie NSZZ Solidarność 05.02.2016

Zdjęcia z Zebrania w "fotogalerii">>Kliknij

 

ZAKŁADOWE ZEBRANIE CZŁONKÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ 5 LUTY 2016

 

W piątek 5 lutego w sali konferencyjno-bankietowej „Hotelu Tumskiego” odbyło się Zakładowe Zebranie Członków NSZZ Solidarność, w którym jako Gość Honorowy, uczestniczył Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.

Poniżej krótka relacja z wizyty w Płocku:

W piątek 5 lutego, na zaproszenie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ Solidarność, gościł w Płocku Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda. Program jego wizyty obejmował spotkania ze związkowcami z CNH, ORLEN i Społem PSS Zgoda. Oprócz tego szef Solidarności rozmawiał z nowym Prezesem PKN ORLEN Wojciechem Jasińskim oraz Prezydentem Miasta Andrzejem Nowakowskim.

Na briefingu prasowym, zorganizowanym w trakcie tej wizyty Piotr Duda mówił o pracach Rady Dialogu Społecznego, której przewodniczy. Ostatnie kwestie poruszane w tym gronie to ustawa o zamówieniach publicznych, Trybunale Konstytucyjnym czy służbie cywilnej.

Przewodniczący Solidarności odniósł się również do trybu konsultacji z Radą Dialogu Społecznego projektów aktów prawnych przez Prawo i Sprawiedliwość, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w liście jaki skierował

Duda 28 stycznia 2016 r. do Pani Premier Beaty Szydło w kontekście ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej cytat:

” W odczuciu partnerów społecznych, taki tryb procedowania przeczy zapewnieniom Pani premier o woli prowadzenia rzetelnego dialogu ze wszystkimi partnerami społecznymi. … Pragnę zwrócić uwagę, że organizacje reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, nie otrzymały do zaopiniowania powyższego projektu.”

 

W trakcie wystąpienia na naszym spotkaniu szef związku skupił się na ustawie od handlu, mówił o pracy w powołanej Prezydenta, Komisji Dialogu Społecznego i aktualnych problemach rozwiązywanych przez to gremium. Mówił o ustawie o obniżeniu wieku emerytalnego zapowiadanej przez Kancelarię Prezydenta RP.

Po wystąpieniach gości i części oficjalnej, która zakończyła się wręczeniem upominku dla Gościa Honorowego, podana została kolacja i tradycyjnie bawiliśmy się do drugiej w nocy.

Gorące podziękowania dla wszystkich uczestników spotkania od całej Komisji Zakładowej i Zakładowej Komisji Rewizyjnej.   

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602