biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

ZAKŁADOWE ZEBRANIE NSZZ ''SOLIDARNOŚĆ'' Społem PSS Zgoda w Płocku WYNIKI WYBORÓW 9 LUTY 2018 R.

Fotogaleria   W dniu 09.02.2018 roku w sali konferencyjno-bankietowej Hotelu Tumskiego przy ul. Piekarskiej 9 odbyło się sprawozdawczo - wyborcze, Zakładowe Zebranie Członków NSZZ Solidarność.
        Obrady po godz. 17 rozpoczął Piotr Waśniewski, który powitał uczestników i zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczył prezes Społem PSS Zgoda pan Krzysztof Chojnacki, w otoczeniu pełnomocników spółdzielni, dyrektora handlowego pani Agnieszki Kamińskiej oraz głównej księgowej pani Joanny Lis.
    Sekretariat Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" reprezentował jego przewodniczący pan Alfred Bujara.
Obecna była również radna miasta Płocka, kandydatka w nadchodzących wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pani Wioletta Kulpa.
W spotkaniu, uczestniczył prezes Polskiej Grupy Supermarketów pan Michał Sadecki, oraz prezes Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płocku pan Mirosław Kłobukowski, który przekazał zebranym pozdrowienia od prezydenta miasta Andrzeja Nowakowskiego.
Radę Nadzorczą spółdzielni reprezentowali przewodniczący pan Władysław Zbigniew Leśniowski i jego zastępca pan Henryk Łebkowski.
Przedstawiciele Zarządu Regionu Płockiego NSZZ "Solidarność" to: przewodniczący pan Jerzy Obębski, jego zastępca Anrzej Burnat, który z ramienia Zarządu Regionu nadzorwał proces wyborczy. Obecny był również drugi zastępca Stanisław Szkopek.
W gronie zaproszonych gości znalazła się przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Społem PSS Zgoda pani Marianna Machała.
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda przesłał zebranym list z pozdrowieniami, który odczytała Ewa Kacner.

Prowadzący na wstępie, przeprowadził głosowanie nad projektem porządku i regulaminu obrad oraz nad powołaniem przewodniczącego zebrania w osobie pana Władysława Zbigniewa Leśniowskiego, który procedował dalszą część spotkania.
W sklad prezydium Zakładowego Zebrania Członków weszli pani Jolanta Urbańska oraz pana Dariusz Lis.
Na protokolantów powołane zostały panie Bogumiła Boguka i Laura Ksybek.
Po wysłuchaniu sprawozdań ustępujących Komisji Zakładowej i Rewizyjnej, rozpoczął się trzy godzinny maraton wyborczy. Zadaniem uczestników spotkania było powołanie przewodniczącego oraz członków nowej komisji zakładowej, wybór Zakładowej Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli na Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ Solidarność a także jednego delegata na kongres Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność.
Za nim rozpoczęto głosowania Zakładowe Zebranie Członków przyjęło tak zwane uchwały około-wyborcze:
Ustalono liczbę członków nowej Komisji Zakładowej na 10 osób plus przewodniczący, liczbę członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej na 3 osoby, oraz 3 tury głosowań do wszystkich szczebli władz zakładowej organizacji związkowej.
Ponadto Zakładowe Zebranie Członków podtrzymało przynależność organizacji do Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”.

Wybory przewodniczącego Komisji Zakładowej wyłoniły ponownie na to stanowisko Piotra Waśniewskiego, który na 158 wydanych kart do głosowania uzyskał 152 głosy.

Na 10 miejsc mandatowych do Komisji Zakładowej zgłosiło się 11 kandydatów. Tym samym wybór KZ następił już w I turze głosowania. Do nowej komisji weszło pierwszych dziesięciu kandydatów z publikowanej poniżej listy według uzyskanej ilości głosów:

1. Urbańska Jolanta - 129
2. Kacner Ewa - 128
3. Wójcik Ewa - 126
4. Ksybek Laura - 125
5. Szelągowska Iwona - 104
6. Ostrowska Wioletta - 95
7. Oliwkowski Jacek - 89
8. Lis Dariusz - 88
9. Jeznach Andrzej - 86
10. Liberek Marta - 80
11. Stawicki Paweł - 75

W skład Zakładowej Komisji Rewizyjnej weszli:

Graczyk Urszula - 128
Bogucka Bogumiła - 120
Chabowska Iwona - 71

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ Solidarność zostali:

Waśniewski Piotr - 146
Kacner Ewa - 138
Wójcik Ewa - 130
Urbańska Jolanta - 125

Delegatem na Kongres Sekcji Krajowej Handlu NSZZ Solidarność wybrano Piotra Waśniewskiego - 141.

W imieniu nowo wybranych władz związku w 2018 roku składam sereczne podziękowanie wszystkim uczestnikom piątkowego spotkania, dziękuję za poświęcony czas i wyrażone dla nas poparcie. Jestem przekonany, że uda nam się zbudować sprawny zespół, dbajacy o interesy Pracowników Zgody.
Szczególne Podziękowania kieruję dla Komisji Skrutacyjnej w składzie: Burnat Andrzej, Kołowrocka Lucyna, Lis Joanna, Ługowska Iwona, Maszenda Jerzy, Roszak Joanna, Sulkowska Grażyna.
Komisja ta przeprowadzała wybory władz i ustalała wyniki poszczególnych głosowań.

PW

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602