biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

ZAPROSZENIE

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI, KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", ZARZĄD NSZZ PRACOWNIKÓW PSS ZGODA

zapraszają Pracowników Spółdzielni na "PIKNIK JUBILEUSZOWY" DO "Zielonego Ogródka" w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 2a, w dniu 14 sierpnia 2015 roku (piątek) od godz.17.oo.

Zaproszenia w cenie 10 zł do nabycia w dniach 3-11 sierpnia w KADRACH pok.6

Serdecznie Zapraszamy.

Wyszukiwanie