biuletyn informacyjny Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Społem PSS Zgoda w Płocku

Zmarł Karol Krawiec

W poniedziałek 21 grudnia, w Parafii Świętego Krzyża na Podolszycach pożegnaliśmy długoletniego
działacza i przyjaciela naszej Spółdzielni, właściciela jednego z największych biur rachunkowych 
w Płocku, Pana Karola Krawca.
     Ś.P. Karol miał w ostatnich latach znaczący wpływ na losy naszej Firmy.
Członkiem Spółdzielni został 10.07.1972
W latach 1994 - 1998 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej,
W latach 1998 - 2002 stanął na czele Rady,
W latach 2002 - 2006 przewodniczył Komisji Gospodarczej Rady Nadzorczej.
    Wiadomość o Jego nagłej śmierci dotarła do nas podczas ostatanich w tym roku obrad Rady w piątek 18 grudnia.
Po tej smutnej informacji spotkanie Rady zostało przerwane i przeniesione na początek stycznia 2016 r.
    Św.P. Karol Krawiec był człowiekiem niezwykle spokojnym i odpowiedzialnym.
Nawet najtrudniejsze sprawy oceniał obiektywnie angażując swoją ogromną wiedzę i doświadczenie.
Ostatni raz spotkaliśmy się z Karolem na Wigilii Spółdzielczej w Hotelu Tumskim  16 grudnia 2015 r.
Nikt z nas obecnych nie pomyślał nawet przez chwilę, że to będzie ostatnie spotkanie.
DIĘKUJEMY CI KAROLU za mądre decyzje, dobre rady i wsparcie jakiego udzielałeś SWOJEJ SPÓŁDZIELNI przez te wszystkie lata.
    Odszedł Wielki Rachmistrz,
    Odszedł Wspaniały Syn, Mąż, Ojciec i Dziadek
    Odszedł od nas prawdziwy PRZYJACIEL.
    
 

Wyszukiwanie

Kontakty

remanent - biuletyn informacyjny Ul.Sienkiewicza 32 09-402 Płock pok.nr. 7 biuro związku 24 267 15 09 wew: 509 kom: 604 191 602